59  

งาน เบเกอรี่ ใน ลาดกระบัง

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขายหน่วยจด (กทม. ร่มเกล้า)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 18,000-25,000 บาท/เดือน

Barista ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท ทีเตชา (ประเทศไทย) จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน ( ประจำลาดกระบัง )

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างติดตั้ง

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างบริการ

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์(ด่วนที่สุด)

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 12,000-18,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ฟริโกเทค จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างยนต์

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

IT Support Supervisor

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Business Development Executive

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Training Officer

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานตรวจสอบสภาพตู้ ( C/Y )

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 10,000-16,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Admin Network (ประสานงานสนทนาภาษาอังกฤษ)

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 12,000-20,000 บาท/เดือน

สมุห์บัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีการเงิน (ด่วน)

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>