164  

งาน เบทาโกร ใน ไทย

  
  

ตำแหน่ง พนักงานประจำร้านเบทาโกร ช็อป

กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้านเบทาโกร ช็อป

กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านเบทาโกร ช็อป

หลักสี่, กรุงเทพฯ

พนักงานประจำร้านเบทาโกร ช็อป

หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าคลังสินค้า

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - จังหวัดสงขลา

วิศวกร KAIZEN (ประจำโรงงานลพบุรี) >> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานลพบุรี) >> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี) >> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

วิศวกรโยธา (ประจำโรงงานลพบุรี) >> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

วิศวกรซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (ประจำโรงงานลพบุรี) >> กิจกรรม BETAGRO Open house เปิดรับกว่า 100 อัตรา ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

Chef

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 18,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย สตูล / หาดใหญ่ / ยะลา

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - ภาคใต้ - 16,000-18,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

สัตวแพทย์ควบคุมคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (สายธุรกิจสุกร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขาย (Modern Trade)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์-HRD (สายธุรกิจภูมิภาค)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>