480  

งาน เบทาโกร ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน / เลขานุการ ( สถานที่ปฎิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ปทุมธานี )

เบทาโกร - จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร "กลุ่มงานวิศวกรรม" กว่า 40 ตำแหน่ง

ไทย

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร"กลุ่มงานปศุสัตว์ และนักวิชาการ" กว่า 60ตำแหน่ง

ไทย

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สายธุรกิจไก่ (ประจำโรงงานลพบุรี BFI)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ - สายธุรกิจอาหาร

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม - สายธุรกิจไก่ (ประจำโรงงานลพบุรี ABS)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย - สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำจังหวัดพะเยา)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพะเยา

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการร้านประจำ Betagro Deli (ประจำกรุงเทพ)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขาย - สายธุรกิจอาหาร (ประจำโรงงานลพบุรี)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ประจำสำนักงานใหญ่)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขาย - สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำภาคเหนือ)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง - สายธุรกิจอาหาร (ประจำโรงงานลพบุรี)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

วิศวกรไคเซ็น - สายธุรกิจไก่ (ประจำฟาร์มลพบุรี)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

พนักงานผลิต - สายธุรกิจอาหารสัตว์ (ประจำโรงงานลพบุรี)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการร้าน Betagro Shop - สายธุรกิจอาหาร (ประจำกรุงเทพและปริมณฑล)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน - สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำสำนักงานใหญ่)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

พนักงานประจำร้านอาหาร - สายธุรกิจบริการ (ประจำกรุงเทพ)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

นักวิชาการส่งเสริม - สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำภาคเหนือ)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ขาย Food Service - สายธุรกิจอาหาร (ประจำสำนักงานใหญ่)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>