187  

งาน เบทาโกร ใน ไทย

  
  

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านเบทาโกร ช็อป

หลักสี่, กรุงเทพฯ

พนักงานประจำร้านเบทาโกร ช็อป

หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (สายธุรกิจสุกร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( สายธุรกิจไก่ )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( สายธุรกิจภูมิภาค -โรงงานแปรรูป จ.พัทลุง)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดพัทลุง

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

วิศวกรโครงการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสกลนคร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดสกลนคร

วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สายธุรกิจภูมิภาค-ตะวันออกเฉียงเหนือ)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานขับรถบรรทุก (สายธุรกิจสุกร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการส่วนขายอาหารสัตว์บก ( สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ ( สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานลพบุรี)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่พิธีการส่งออก (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สายธุรกิจอาหาร - ประจำสำนักงานรามอินทรา กทม.)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

Web Designer ( สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>