175  

งาน เบทาโกร ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง - 20,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง - 18,000-23,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

Chef

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 18,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย สตูล / หาดใหญ่ / ยะลา

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - ภาคใต้ - 16,000-18,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์-HRD (สายธุรกิจภูมิภาค)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

สัตวแพทย์ควบคุมคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (สายธุรกิจสุกร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

วิศวกรโยธา (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำฟาร์มไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

Coordinator (ประจำสำนักงานใหญ่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

Accounting Manager

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานปฏิบัติการผลิต

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการร้าน

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้แทนขาย-ภาคใต้ตอนบน

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

นักวิชาการส่งเสริม

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนบุคคลและธุรการ

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>