504  

งาน เบทาโกร ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน / เลขานุการ ( สถานที่ปฎิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ปทุมธานี )

เบทาโกร - จังหวัดปทุมธานี

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (โรงงานอิโตแฮมเบทาโกรฟู้ดส์ ลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี

ธุรการ ประจำ เบทาโกร(นอร์ธปาร์ค) 1 ตำแหน่ง ด่วนมากค่ะ

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ขาย (หน้าโรงงานลพบุรี) กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขาย กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการส่วนขายกิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

เบทาโกร - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขาย (Modern Trade) กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขาย (Food Service) กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล) กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (หลายอัตรา) >>> กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

เบทาโกร - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการเขตภาคใต้ >>> กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

เบทาโกร - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ขาย (Food Service) >>> กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

เบทาโกร - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขาย (หน้าโรงงานลพบุรี) >>> กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

เบทาโกร - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ขาย (Modern Trade) >>> กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

เบทาโกร - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขาย>>> กิจกรรม One day interview เปิดรับ Sale กว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

เบทาโกร - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Science Park)

เบทาโกร - จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขาย(สมุทรปราการ)

เบทาโกร - จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานตัดแต่งเนื้อ Betagro shop (ชลบุรี)

เบทาโกร - จังหวัดชลบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>