286  

งาน เบทาโกร ใน ไทย

  
  

พนักงานประจำร้านเบทาโกร ช็อป

หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านเบทาโกร ช็อป

หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli Shop)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานลพบุรี)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

วิศวกร - ประจำโรงงานลพบุรี (สัมภาษณ์งานแบบรู้ผลในวันเดียว 5 กุมภาพันธ์ 2558 )

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำลพบุรี)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน Betagro Shop

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เลขานุการ (ประจำสำนักงานระยอง)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

สัตวบาล (ประจำโรงฟักปากช่อง)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครราชสีมา

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

ช่างเทคนิค

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการร้านอาหาร (หลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายสาขา)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิต

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>