229  

งาน เบทาโกร ใน ไทย

  
  

เภสัชกร (R&D) - สถานที่ปฎิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ปทุมธานี

บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ( ส่วนกลาง 1อัตรา)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ส่วนกลาง)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

หัวหน้าส่วนระบบทำความเย็น (สายธุรกิจไก่ 1อัตรา)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจสุกร)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

พนักงานคุมโหลด ( สายธุรกิจสุกร 1อัตรา)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายธุรกิจสุกร)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

คลังสินค้า (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เลขานุการ (สำนักงานพิษณุโลก)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

วิศวกรซ่อมบำรุง

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บริหารการผลิตปศุสัตว์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

วิศวกร (ประจำโรงงานลพบุรี)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

คลังสินค้า

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกร

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขาย (ชาย) ประจำ จ.กระบี่ ,พังงา , ภูเก็ต

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ในความปลอดภัยการทำงาน (จป.)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี

ผู้จัดการร้านอาหาร (หลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายสาขา)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>