266  

งาน เบทาโกร ใน ไทย

  
  

พนักงานประจำร้านเบทาโกร ช็อป

กรุงเทพฯ

พนักงานประจำร้านเบทาโกร ช็อป

หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านเบทาโกร ช็อป

หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง - 20,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง - 18,000-23,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

Chef

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขาย สตูล / หาดใหญ่ / ยะลา

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - ภาคใต้ - 16,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 18,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์-HRD (สายธุรกิจภูมิภาค)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

วิศวกรโยธา (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

ผู้แทนขาย (Modern Trade)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

สัตวแพทย์ควบคุมคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (สายธุรกิจสุกร)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขาย (Food Service)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - กรุงเทพฯ

วิศวกร IE (ประจำฟาร์มไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

วิศวกร/หัวหน้าส่วน พัฒนาระบบวิศวกรรม (สายธุรกิจไก่)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>