งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ภาคตะวันออก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

เทคนิคการแพทย์

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ประจำสาขารพ.สิริเวช จันทรบุรี

จังหวัดจันทบุรี - 9,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและควบคุมสินค้า

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

ล่ามภาษาอังกฤษ/เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการคลินิก

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นต์

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการสารสนเทศและกราฟิกดีไซน์

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

Medical Technologist

จังหวัดชลบุรี - 14,500 บาท/เดือน