งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ภาคตะวันออก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-6 จาก 6 งาน  

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดชลบุรี

เทคนิคการแพทย์

จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ประจำสาขารพ.สิริเวช จันทรบุรี

จังหวัดจันทบุรี - 9,000-12,000 บาท/เดือน

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี - 19,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและควบคุมสินค้า

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

Medical Technologist

จังหวัดชลบุรี - 14,500 บาท/เดือน