งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ภาคตะวันออก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

นักเทคนิคการแพทย์ ( สาขาแหลมฉบัง )

โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง - จังหวัดชลบุรี

เทคนิคการแพทย์ (Medical laboratory scientist)

ตำบลหนองปรือ, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ประจำเกาะล้าน

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการแผนกวิจัย ด่วน พัทยา ชลบุรี

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี - 50,000 บาท/เดือน

Sales Representative เครื่องมือแพทย์ (ภาคตะวันออก)

ภาคตะวันออก - 16,500-19,500 บาท/เดือน

พนักงานขาย

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่การเงิน

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการคลินิก

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

พยาบาล/วิสัญญีพยาบาล

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการสารสนเทศและกราฟิกดีไซน์

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเทคนิคการแพทย์ในภาคตะวันออก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา