355  

งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ไทย

  
  

นักเทคนิคการแพทย์

ไทย

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (ด่วน)

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดปทุมธานี

ด่วน รพ.เบญจรมย์ รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ Full Time ด่วน

จังหวัดลพบุรี

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 19,500 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักเทคนิคการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

นักเทคนิคการแพทย์ ***ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานการตลาดการขาย(เทคนิคการแพทย์)

โรงพยาบาลวิภาวดี - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการเทคนิคการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

นักเทคนิคการแพทย์

ไทย

นักเทคนิคการแพทย์ MT

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

นักเทคนิคการแพทย์ (ด่วน)

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย FT

บางเขน, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์

วังทองหลาง, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

วังทองหลาง, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>