193  

งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ไทย

  
  

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักเทคนิคการแพทย์รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล

จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักเทคนิคการแพทย์รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล

จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

จังหวัดนนทบุรี - 15,000-16,500 บาท/เดือน

โรงพยาบาลปิยะมินทร์รับเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่งด่วน

Medtechzone - กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลปิยะมินทร์รับเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่งด่วน

Medtechzone - กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลปิยะมินทร์รับเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่งด่วน

Medtechzone - กรุงเทพฯ

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ประจำ รพ. กรุงเทพไชน่าทาวน์

Medtechzone - กรุงเทพฯ

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ประจำ รพ. กรุงเทพไชน่าทาวน์

Medtechzone - กรุงเทพฯ

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ประจำ รพ. กรุงเทพไชน่าทาวน์

Medtechzone - กรุงเทพฯ

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักเทคนิคการแพทย์รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล

จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักเทคนิคการแพทย์รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล

จังหวัดกาญจนบุรี

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ไทย - 15,000 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,แพทย์แผนไทย,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)

จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นัักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

รับนักเทคนิคการแพทย์ ปฎิบัติงาน รพ. บีแคร์ กทม

กรุงเทพฯ

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ หลายอัตรา ด่วน กทม

กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก)

Medtechzone - จังหวัดนครนายก

นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด - ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักเทคนิคการแพทย์รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล

จังหวัดกาญจนบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>