217  

งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ไทย

  
  

นักเทคนิคการแพทย์

กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขาย (สาขาเทคนิคการแพทย์) ฝ่าย Diagnostic

วังทองหลาง, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

ไทย

ด่วน รับสมัครเทคนิคการแพทย์ประจำคลินิค แถวสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร - 20,000 บาท/เดือน

Sales Executive (เขตเหนือ/กทม.) (PCN Healthcare) วุฒิเทคนิคการแพทย์เท่านั้น

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์ (พื้นที่รังสิต)

จังหวัดปทุมธานี

นักเทคนิคการแพทย์ (ออกหน่วย)

กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์(Sale)

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด - จังหวัดอุดรธานี

นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์

กรุงเทพฯ

ด่วน รับสมัครเทคนิคการแพทย์ จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด - กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์

ดุสิต, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์ / เภสัชกร

บางนา, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>