144  

งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ไทย

  
  

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - ไทย

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - ไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นัักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

นักเทคนิคการแพทย์ ***ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนคราาชสีมา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

Medtechzone - อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนคราาชสีมา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

Medtechzone - อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนคราาชสีมา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

Medtechzone - อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนคราาชสีมา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

Medtechzone - อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนคราาชสีมา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

Medtechzone - อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนคราาชสีมา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

Medtechzone - อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

นักเทคนิคการแพทย์ (Medical Technologist)

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ - 15,000-16,500 บาท/เดือน

Product Specialist (เทคนิคการแพทย์)

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - บางซื่อ, กรุงเทพฯ

รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา รับนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

Medtechzone - จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

จังหวัดสงขลา - 11,680 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำที่อุดร)

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด - จังหวัดอุดรธานี

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ - 16,500-19,500 บาท/เดือน

พนักงานห้องปฏิบัติการ (ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์)

กรุงเทพฯ - 7,600 บาท/เดือน

รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์

Advance search - พญาไท, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล,นักเทคนิคการแพทย์

กรุงเทพฯ - 20,001-30,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>