214  

งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ไทย

  
  

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานข้าราชการ 1 ตำแหน่ง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

Medtechzone - จังหวัดระยอง

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานข้าราชการ 1 ตำแหน่ง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

Medtechzone - จังหวัดระยอง

รับสมัครเภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีเทคนิค,นักเทคนิคการแพทย์

ไทย

รับสมัครเภสัชกร,เทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีเทคนิค

ไทย

ด่วนๆๆๆ รับสมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง รพ.นาจะหลวย จ.อุบลฯ

Medtechzone - อำเภอนาจะหลวย, จังหวัดอุบลราชธานี - 15,000 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

รับสมัคร เทคนิคการแพทย์

กรุงเทพฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักสังคมสงเคราะห์,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด(โรงพยาบาลสระบุรี)

จังหวัดสระบุรี

นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดเชียงใหม่

Product Specialist (เทคนิคการแพทย์)

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - บางซื่อ, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

เทคนิคการแพทย์

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักเทคนิคการแพทย์, นักรังสีการแพทย์, นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้า

จังหวัดนครราชสีมา

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - 13,000-17,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำคณะเทคนิคการแพทย์)

มหาวิทยาลัยรังสิต - จังหวัดปทุมธานี

พยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล / เภสัชชุมชน/พนักงานอนามัย/นักวิชาการสาสุข/ เทคนิคการแพทย์/เภสัช/แพทย์/ บัญชี

ไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นัักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>