236  

งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ไทย

  
  

นักเทคนิคการแพทย์

กรุงเทพฯ

พยาบาลสินไหมทดแทน (Nurse-Assessor)/เทคนิคการแพทย์

พญาไท, กรุงเทพฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่าธารณสุข, นักกายภาพบำบัด, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, นักวิชาการสถิติ, พยาบาลวิชาชีพ, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างเทคนิค, นักโภชนาการ, นักเทคนิคการแพทย

จังหวัดนครราชสีมา

นักเทคนิคการแพทย์

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลสมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ

นักเทคนิคการแพทย์ในการปฏิบัติงานในLAB

กรุงเทพฯ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์

อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี

รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ประจำโรงพยาบาลอนันต์พัฒนา

ไทย

ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ (สามารถเจาะเลือดได้)

กรุงเทพฯ

ด่วนค่ะ รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ Full Time

ไทย

ด่วนค่ะ รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ Full Time

ไทย

นักเทคนิคการแพทย์

สัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ

ด่วนค่ะ รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ Full Time

ไทย

ด่วนค่ะ รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ Full Time

ไทย

นักเทคนิคการแพทย์

กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

ไทย

ด่วนค่ะ รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ Full Time

ไทย

เทคนิคการแพทย์(Mobile Chk up)

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์ MT

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดสงขลา - 12,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>