247  

งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ไทย

  
  

รับสมัคร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์ parttime

ไทย

รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกร,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

จังหวัดตาก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลตราด)

จังหวัดตราด - 19,500 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

จังหวัดตาก

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดภูเก็ต

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดภูเก็ต

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดภูเก็ต

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์ (สาขาอุดร)

จังหวัดระยอง

นักเทคนิคการแพทย์

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

นักเทคนิคการแพทย์ประจำโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท2

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

เทคนิคการแพทย์

บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำกัด - จังหวัดนครปฐม

รับสมัครผู้แทนขาย/นักเทคนิคการแพทย์หลายอัตรา กทม

กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

ไทย - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ผู้บริหาร / หัวหน้าพนักงาน รวมทั้งหมด 4 ทีม ทีมธนาคารเลือด, ทีมจุลชีววิทยา และทีม Rapid Test แผนกโรงพยาบาล วุฒิปริญญาโท เฉพาะทีมจุลชีววิทยา หรือปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์

ไทย - 25,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้บริหาร / หัวหน้าพนักงาน รวมทั้งหมด 4 ทีม ทีมธนาคารเลือด, ทีมจุลชีววิทยา และทีม Rapid Test แผนกโรงพยาบาล วุฒิปริญญาโท เฉพาะทีมจุลชีววิทยา หรือปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์

กรุงเทพฯ - 25,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางจุลชีววิทยา

ไทย - 16,500 บาท/เดือน

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางจุลชีววิทยา

บริษัท ซายน์เทค จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง

กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>