217  

งาน เทคนิคการแพทย์ ใน ไทย

  
  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ประจำโรงพยาบาลอนันต์พัฒนา

ไทย

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

นักเทคนิคการแพทย์

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดสมุทรสาคร

นักเทคนิคการแพทย์ ***ด่วนมาก*** Full time และ Part time

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดสมุทรสาคร

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์ ***ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

เทคนิคการแพทย์(Mobile Chk up)

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์ MT

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์ (MT. Supervisor)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

จังหวัดสงขลา - 11,680 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดระยอง

นักเทคนิคการแพทย์ ***ด่วนมาก*** / แม่บ้าน *** ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์ ***ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์ ***ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>