65  

งาน เดินเอกสาร ใน พระนคร

  
  

เจ้าหน้าที่สโตร์

บริษัท รามบุตรี วิลเลจ จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

ช่างบริการหลังการขาย Service

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคา/เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

Online Media Marketing

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

Engineer/6.1 Sales Engineer

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

แม่บ้านประจำ (มีที่พักให้)

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขายประจำสาขาพัทยา

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

Sales Dealer ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

ช่างบริการติดตั้งสาขาพัทยา

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บุคคล (ดูแล GPS)

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถส่งสินค้า

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

IT Support

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

Sales Project

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

Sales Modern Trade ทั่วกรุงเทพฯ

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

ช่างบริการติดตั้ง (ประจำสำนักงานใหญ่)

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

Helpdesk

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) - พระนคร, กรุงเทพฯ

เลขานุการกรรมการบริหาร

พระนคร, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>