19  

งาน เซ็นทรัล ใน จังหวัดอุบลราชธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/บุคคล

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานเร่งรัดหนี้สินหนี้สิน (ภาคสนาม) สาขาอุบลราชธานี

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานขายประจำ TVDirect Showcase อุบลราชธานี (รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น) โทรด่วน 085-9801649 , 08

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

Admin support / ธุรการจัดส่ง

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย/ PC ประจำบริษัทศิริมหาชัย อุบลฯ

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 300 บาท/วัน

หัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าแผนกขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าฝ่ายบุคคล-ธุรการ (HRD)

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ (ลาว)

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 20,000 บาท/เดือน

ช่างติดตั้ง True ประจำยโสธร

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (LPS)

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

Customer Service Supervisor(ประจำสนามบินจังหวัดอุบลราชธานี)

บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

ธุรการออฟฟิส

บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

PC เลคิเซ่ ประจำโกลบอล อุบลราชธานี

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

หจก.จันทารา เซลส์ แอนด์ โปรดิวส์ - จังหวัดอุบลราชธานี - 10,000 บาท/เดือน

การตลาด

หจก.อุบลไอเฟค - จังหวัดอุบลราชธานี - 9,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขา อุบลราชธานี (สินค้าวัสดุก่อสร้าง)

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานคลังสินค้า/ จัดส่งสินค้า

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 300 บาท/วัน