8  

งาน เซล ใน จังหวัดนครราชสีมา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เซลล์ ขายสินค้า ประจำภาคอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

บริษัท สหวัฒน์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 10,000-50,000 บาท/เดือน

เซลล์ประจำโครงการ Korat Boulevard Bypass

หจก.เฟื่องเฟอร์นิเจอร์และโฆษณา - จังหวัดนครราชสีมา

ที่ปรึกษาการขาย

บริษัท สยามนิสสัน มาสเตอร์เซลส์ จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

Site Supervisor(ตกแต่งภายใน) ประจำโคราช

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ควบคุมไลน์การผลิต

จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่จัดหาพื้นที่ตั้งเสาสัญญาณ ประจำ จ.นครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

ช่างกลึงเครื่อง CNC

จังหวัดนครราชสีมา