งาน เครื่องมือแพทย์ ใน จังหวัดสงขลา

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

พนักงานขายเครื่องมือแพทย์

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 12,000 บาท/เดือน

ฝ่ายขายเครื่องมือแพทย์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานบริการ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,500 บาท/เดือน

พนักงานบริการ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,500 บาท/เดือน

พนักงานบริการ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,500 บาท/เดือน

เลขาและผู้ช่วยทั่วไป

จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดสงขลา

Service Attendant พนักงานบริการทั่วไป (ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน จ.สงขลา)

จังหวัดสงขลา

Storekeeper เจ้าหน้าที่สโตร์ (ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน จ.สงขลา)

จังหวัดสงขลา

Medical Sales local/ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดสงขลา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา