งาน เครื่องมือแพทย์ ใน จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

งานที่ 1-11 จาก 11 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมติดตั้งเครื่องมือแพทย์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ERP Consultant ประจำสำนักงานใหญ่ (STA-HQ)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านยา SAVE DRUG - (Big C Extra หาดใหญ่)

จังหวัดสงขลา 10,000-12,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา 17,290 บาท/เดือน

พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยในชั้น5

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขาย(เวชภัณฑ์แพทย์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับสมัคร ช่างซ่อม อุปกรณ์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขาย(เวชภัณฑ์การแพทย์)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลนาหม่อม, อำเภอนาหม่อม, จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดสงขลา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา