19  

งาน เครื่องมือแพทย์ ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัคร พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ (Freelance)ประจำภาคใต้ตอนล่าง(สงขลา ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล)

บริษัท รักษก จำกัด - จังหวัดสงขลา

พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ (ภาคใต้)

บริษัท เมดา เมดิคอล จำกัด - จังหวัดสงขลา

พนักงานขายเครื่องมือแพทย์

จังหวัดสงขลา

พนักงานขายเครื่องมือแพทย์

จังหวัดสงขลา

เภสัชกร , เจ้าพนักงานเวชสถิติ

จังหวัดสงขลา

พนักงานขายประจำห้าง Lotus-สงขลา (ด่วน)

บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

จังหวัดสงขลา - 8,000-12,000 บาท/เดือน

เภสัชกร full time/part time

จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

พนักงานบัญชี

จังหวัดสงขลา - 8,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

รับสมัครงานฝ่ายช่างไฟฟ้าหาดใหญ่ 10 อัตรา

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

พนักงานขาย

จังหวัดสงขลา

พนักงานขายเขตภาคใต้

จังหวัดสงขลา

พนักงานบัญชี

จังหวัดสงขลา - 9,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

จังหวัดสงขลา

พนักงานขาย

จังหวัดสงขลา