งาน เครื่องมือแพทย์ ใน จังหวัดสงขลา

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

นักเทคนิคการแพทย์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านยา SAVE DRUG - Big C นาทวี สงขลา

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสงขลา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านยา SAVE DRUG - (Big C นาทวี สงขลา)

จังหวัดสงขลา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

Customer Representative/เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด(ภูเก็ต)

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ไลน์ลีดเดอร์ Compounding สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

Executive or Assistant Manager

ตำบลสำนักขาม, อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

Medical Sales local/ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

พนักงานทำความสะอาดออฟฟิต

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พยาบาลวิชาชีพ (LR)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยในชั้น6

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

แม่บ้าน

จังหวัดสงขลา - 6,890 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์

จังหวัดสงขลา - 17,290 บาท/เดือน

เสมียนผู้ช่วยทั่วไป

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดสงขลา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา