11  

งาน เครื่องมือแพทย์ ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เซลล์ขายเครื่องมือแพทย์

จังหวัดสงขลา

เซลล์ขายเครื่องมือแพทย์

จังหวัดสงขลา

เซลล์ขายเครื่องมือแพทย์

จังหวัดสงขลา

เซลล์ขายเครื่องมือแพทย์

จังหวัดสงขลา

ธุรการ และพนักงานขายเครื่องมือแพทย์

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

วิศวกรฟอร์เมอร์ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

Medical Sales local/ภาคใต้

บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด - จังหวัดสงขลา - 100,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขายต่างจังหวัด ผลิตภัณฑ์ Synthes

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการแผนกขนส่ง (ประจำหน่วยงานหาดใหญ่ จ.สงขลา)

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดสงขลา - 25,000-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ผลิตเบเกอรี่

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - จังหวัดสงขลา