งาน เครื่องมือแพทย์ ใน จังหวัดสงขลา

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-17 จาก 17 งาน  

ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมติดตั้งเครื่องมือแพทย์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขายประจำห้าง Lotus สาขาสะเดา

บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานประจำสาขาเปิดใหม่ - โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต / โรงพยาบาลดีบุก

จังหวัดภูเก็ต - ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดสงขลา - 21,000 บาท/เดือน

ช่าง และ ผู้ช่วยช่าง

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านยา SAVE DRUG - (Big C นาทวี สงขลา)

จังหวัดสงขลา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Executive or Assistant Manager

ตำบลสำนักขาม, อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

รับสมัคร ช่างซ่อม อุปกรณ์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขาย(เวชภัณฑ์การแพทย์)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลนาหม่อม, อำเภอนาหม่อม, จังหวัดสงขลา

พนักงานทำความสะอาดออฟฟิต

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พยาบาลวิชาชีพ (LR)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยในชั้น6

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

แม่บ้าน

จังหวัดสงขลา - 6,890 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์

จังหวัดสงขลา - 17,290 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดสงขลา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา