งาน เครื่องมือแพทย์ ใน จังหวัดสงขลา

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

Executive or Assistant Manager

ตำบลสำนักขาม, อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

Senior Sales (*มีประสพการณ์งานขาย 3 ปี เป็นอย่างน้อย)

จังหวัดสงขลา - 35,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้แทนยาเขตภาคใต้

จังหวัดสงขลา - 45,000-55,000 บาท/เดือน

Medical Sales local/ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

พยาบาลวิชาชีพ (LR)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยในชั้น6

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักวิทยาศาสตร์

จังหวัดสงขลา - 17,290 บาท/เดือน

แม่บ้าน

จังหวัดสงขลา - 6,890 บาท/เดือน

เสมียนผู้ช่วยทั่วไป

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานบริการ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,500 บาท/เดือน

พนักงานบริการ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,500 บาท/เดือน

พนักงานบริการ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,500 บาท/เดือน

เลขาและผู้ช่วยทั่วไป

จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดสงขลา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา