11  

งาน เครื่องมือแพทย์ ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ธุรการเครื่องมือแพทย์

จังหวัดสงขลา

ช่างเครื่องมือแพทย์

จังหวัดสงขลา

รับสมัคร พนักงานขาย (หญิง)

จังหวัดสงขลา

Technical Sale (Life science products)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ - จังหวัดสงขลา - 20,000-35,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยธุรการ

จังหวัดสงขลา

เภสัชกร

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

เภสัชกร full time

จังหวัดสงขลา - 25,000 บาท/เดือน

เภสัชกร

จังหวัดสงขลา

ธุรการฝ่ายคลังสินค้า&เซอร์วิส

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา