งาน เครื่องมือแพทย์ ใน จังหวัดสงขลา

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-12 จาก 12 งาน  

ฝ่ายขายเครื่องมือแพทย์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขายเครื่องมือแพทย์

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 12,000 บาท/เดือน

Senior Sales (*มีประสพการณ์งานขาย 3 ปี เป็นอย่างน้อย)

จังหวัดสงขลา - 35,000-50,000 บาท/เดือน

แพ็คกิ้ง ซุปเปอร์ไวเซอร์

ตำบลรัตภูมิ, อำเภอควนเนียง, จังหวัดสงขลา

Service Attendant พนักงานบริการทั่วไป (ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน จ.สงขลา)

จังหวัดสงขลา

Medical Sales local/ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

เสมียนผู้ช่วยทั่วไป

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานบริการ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,500 บาท/เดือน

พนักงานบริการ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,500 บาท/เดือน

พนักงานบริการ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,500 บาท/เดือน

เลขาและผู้ช่วยทั่วไป

จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดสงขลา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา