งาน เครือสหพัฒน์ ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

ช่างเทคนิค Technician [Machine Shop]

จังหวัดลำพูน

ช่างเทคนิค Technician [Utility & Facility]

จังหวัดลำพูน

ช่างเทคนิค Technician [Maintenance]

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ปลูกและบำรุงรักษา (จ.ลำพูน)

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC Officer)

จังหวัดลำพูน