6  

งาน เครือสหพัฒน์ ใน จังหวัดลำพูน

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างแต่ง /ช่างเชื่อม /ช่างขัด /ช่างขึ้นรูป

จังหวัดลำพูน - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer)

จังหวัดลำพูน - 15,000-25,000 บาท/เดือน

HR Section Head / Senior Officer / Officer

จังหวัดลำพูน

หัวหน้างาน (Group Leader / Line Leader)

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC Officer)

จังหวัดลำพูน