4  

งาน เครือสหพัฒน์ ใน จังหวัดลำพูน

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก QA, (Section Chief)

จังหวัดลำพูน

วิศวกรแผนกรับประกันคุณภาพ (QA Engineer)

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC Officer)

จังหวัดลำพูน

Inventory Officer

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน