14  

งาน เคมี วิทยาศาสตร์ ใน จังหวัดระยอง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขับรถแทงค์ขนส่งสารเคมี (ประจำ จ.ระยอง)

บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดระยอง

Engineer Senior Staff

จังหวัดระยอง

พนักงานห้องปฏิบัติการ (Lab Technician)

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง - 11,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด / Manager Trainee

บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด - จังหวัดระยอง - จังหวัดชลบุรี - 18,000-30,000 บาท/เดือน

Product Specialist (Rapid Test Product)

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด - จังหวัดระยอง

Chemical Engineer (วิศวกรควบคุมกระบวนการชุบ)

จังหวัดระยอง

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

จังหวัดระยอง

R&D Supervisor ( ประจำโรงงานระยอง)

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่กีฬาสัมพันธ์ จ.ระยอง

บริษัท ริมเพ เมเนจเมนท์ จำกัด - จังหวัดระยอง - 10,000 บาท/เดือน

โปรแกรมเมอร์ รับด่วนมาก

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง - 20,000-22,500 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนก QA (ประจำโรงงานระยอง)

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการแผนก QA (ประจำโรงงานระยอง)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดระยอง

นักวิทยาศาสตร์ภาคสนาม (ระยอง)

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd. - จังหวัดระยอง - 16,000-25,000 บาท/เดือน

วิศวกรจัดซื้อ

จังหวัดระยอง