งาน เคมี วิทยาศาสตร์ ใน จังหวัดระยอง

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

Quality Assurance staff

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการโครงการ (งานด้านโยธา)

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(บริษัทในเครือ)

จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA Asst. Manager)

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการอาวุโส (ระยอง)

จังหวัดระยอง

ครูประจำศูนย์(หรือครูธุรการ)

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

Chemical Engineer (วิศวกรควบคุมกระบวนการชุบ)

จังหวัดระยอง

System Analyst

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

QC Staff

จังหวัดระยอง

ครูภาษาอังกฤษ

จังหวัดระยอง

Sale and Customer Relation

จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต(PD ) 2.หน.แผนกซ่อมบำรุง/พนง.ซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

นักวิทยาศาสตร์

อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง

นักบริหารงานวิจัย (R&D)

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง (เพศชาย)

จังหวัดระยอง - 19,000-23,000 บาท/เดือน

Process Engineer

จังหวัดระยอง

ครูสาขาโลจีสติกส์ ครูสาขาการตลาด ครูภาษาอังกฤษ ครูสอน กพอ

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี - อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดระยอง