18  

งาน เคมี วิทยาศาสตร์ ใน จังหวัดระยอง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

นักเคมี(ประจำสำนักงานมาบตาพุด จังหวัดระยอง)

จังหวัดระยอง

พนักงาน QA, ตรวจสอบคุณภาพการผลิต

บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด - จังหวัดระยอง

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ (ประจำโรงงาน-จ.ระยอง)

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด - จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ( ประจำมาบตาพุด จ.ระยอง )

บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - จังหวัดระยอง

นักวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม)

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.Ltd. - จังหวัดระยอง - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการเรือ (สาขามาบตาพุด ระยอง)

SC GROUP - จังหวัดระยอง

Sales Engineer ( ประจำที่มาบตาพุด จ.ระยอง )

บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ประจำห้อง LAB (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด - จังหวัดระยอง

นักวิทยาศาตร์เก็บตัวอย่างภาคสนาม (กรุงเทพฯ / ระยอง)

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.Ltd. - จังหวัดระยอง - 18,500-25,000 บาท/เดือน

Sale Engineer for Mwave marketing (Rayong)

บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดระยอง - 20,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร /หัวหน้าอาคาร สาขาชลบุรี , พัทยา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN - จังหวัดระยอง

Q.C ประจำโรงงาน จ.ระยอง

บริษัท ฟินิกซ เอสดีเอส จำกัด - จังหวัดระยอง

Graduate Engineer

จังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด - จังหวัดระยอง

ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า (สาขาระยอง)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดระยอง

อาจารย์

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) โรงงานระยอง

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ห้องแลป (สาขาระยอง)

จังหวัดระยอง