งาน เคมี วิทยาศาสตร์ ใน จังหวัดระยอง

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

Chemical Engineer (วิศวกรควบคุมกระบวนการชุบ)

จังหวัดระยอง

นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (น้ำ) - ระยอง (เพศชาย)

จังหวัดระยอง - 19,000-23,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

Sale Engineer (Rayong)

จังหวัดระยอง - 20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

จังหวัดระยอง

นักวิทยาศาสตร์ RD

อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง

Quality Assurance staff

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการโครงการ (งานด้านโยธา)

จังหวัดระยอง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(บริษัทในเครือ)

จังหวัดระยอง

ครูประจำศูนย์(หรือครูธุรการ)

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

System Analyst

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต(PD ) 2.หน.แผนกซ่อมบำรุง/พนง.ซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

นักบริหารงานวิจัย (R&D)

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

Process Engineer

จังหวัดระยอง

ครูสาขาโลจีสติกส์ ครูสาขาการตลาด ครูภาษาอังกฤษ ครูสอน กพอ

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี - อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง