งาน เคมี วิทยาศาสตร์ ใน จังหวัดระยอง

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

พนักงานปฏิบัติการเคมี

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี

จังหวัดระยอง

นักวิทยาศาสตร์

อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง

นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม - ระยอง

จังหวัดระยอง - 18,000-23,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

พนักงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (ระยอง)

จังหวัดระยอง

นักบริหารงานวิจัย (R&D)

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง (เพศชาย)

จังหวัดระยอง - 19,000-23,000 บาท/เดือน

หัวหน้างาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช. เขต 6 ระยอง

จังหวัดระยอง - 15,000-77,000 บาท/เดือน

Sale Engineer ประจำระยอง

จังหวัดระยอง

Sales Engineer

จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดระยอง

Process Engineer

จังหวัดระยอง

ครูสาขาโลจีสติกส์ ครูสาขาการตลาด ครูภาษาอังกฤษ ครูสอน กพอ

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี - อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (Asst. QA Manager)

จังหวัดระยอง

Production Supervisor

อำเภอบ้านฉาง, จังหวัดระยอง

Technical Sales & Service

จังหวัดระยอง

Senior / Manager Sales Engineer

จังหวัดระยอง

Sales Engineer ด่วน ( ดูพื้นที่ จ.ระยอง )

จังหวัดระยอง