642  

งาน เขียนแบบ ใน ภาคใต้

  
  

ช่างเขียนแบบ

จังหวัดภูเก็ต

พนักงานเขียนแบบ (สถาปัตยกรรม)

จังหวัดภูเก็ต

ช่างเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

พนักงานเขียนแบบงานวระบบวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมสุขาภิบาล

จังหวัดสงขลา

พนักงานเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

พนักงานเขียนแบบ (สถาปัตยกรรม)

จังหวัดภูเก็ต

พนักงานเขียนแบบ (สถาปัตยกรรม)

จังหวัดภูเก็ต

วิศวกรเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

พนักงานเขียนแบบ ( สถาปัตยกรรม )

บริษัท เดอะบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต

วิศวกรเขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

ช่างสำรวจ+เขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบ

จังหวัดภูเก็ต

ช่างเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

Draft Man-ช่างเขียนแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

จังหวัดภูเก็ต

Draft Man ช่างเขียนแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร(เครื่องกล ไฟฟ้า สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย)

บจก. สินสยามเคหะการ และ บจก. ซันเซท บีช รีสอร์ท - จังหวัดภูเก็ต

หน้า:     1 | 2 | 3    >>