617  

งาน เขียนแบบ ใน ภาคใต้

  
  

วิศวกรเขียนแบบ (ด่วนมาก)

จังหวัดสงขลา

พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน

จังหวัดสงขลา - 16,000 บาท/เดือน

พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม

จังหวัดสงขลา - 16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

จังหวัดสงขลา

พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม

จังหวัดสงขลา - 16,000 บาท/เดือน

ช่างเขียนแบบ

จังหวัดภูเก็ต

พนักงานเขียนแบบ ภูเก็ต

พนาสนธิ์ กรุ๊ป - จังหวัดภูเก็ต

ช่างเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบ

จังหวัดภูเก็ต

วิศวกรเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบ

จังหวัดภูเก็ต

ช่างเขียนแบบ

จังหวัดภูเก็ต

วิศวกรเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบ

จังหวัดภูเก็ต

วิศวกรเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบ

จังหวัดภูเก็ต

หน้า:     1 | 2 | 3    >>