903  

งาน เขียนแบบ ใน ภาคใต้

  
  

พนักงานเขียนแบบ (สถาปัตยกรรม)

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ&สำรวจพื้นที่ / สาขาภูเก็ต

บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 13,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

Draftman (พนักงานเขียนแบบ)

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่เขียนแบบบ Auto cad

บริษัท ยูนิโซลูชั่น จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานเขียนแบบ / Draftman

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบ

จังหวัดภูเก็ต

Draftman (ออกแบบ,เขียนแบบ)

จังหวัดสงขลา

ช่างเขียนแบบ AUTOCAD

จังหวัดภูเก็ต

วิศวกรเขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

ช่างออกแบบ/เขียนแบบ

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดภูเก็ต - 10,001-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดภูเก็ต - 10,001-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรเขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

วิศวกรเขียนแบบ (ด่วน)

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>