งาน เกษตร ใน จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

งานที่ 1-20 จาก 50 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร(ชาย)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(สาขาเชียงราย,พะเยา)(ชาย)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ตำบลแม่ตื่น, อำเภออมก๋อย, จังหวัดเชียงใหม่ 10,000-14,000 บาท/เดือน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกษตร 1 อัตรา

ตำบลแม่ตื่น, อำเภออมก๋อย, จังหวัดเชียงใหม่ 10,000-14,000 บาท/เดือน

กรรมกร (การเกษตร)

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างและพนักงานดูแลแปลงเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

นักเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขายเคมีเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอุุตสาหการ, วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัตถุดิบทางการเกษตร)

ตำบลแม่แฝกใหม่, อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

ตำบลแม่ตื่น, อำเภออมก๋อย, จังหวัดเชียงใหม่ 10,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สนาม จ.เชียงใหม่ (โครงการการศึกษา)

จังหวัดเชียงใหม่

Service Supervisor : หัวหน้าทีมบริการภาคสนามกำจัดแมลง (สาขาเชียงใหม่)

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. - จังหวัดเชียงใหม่ 20,000-30,000 บาท/เดือน

นักวิชาการฝ่ายขยายพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ (ข้าวโพด)

จังหวัดเชียงใหม่

ครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษศูนย์คุมองด่วน

จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>