86  

งาน เกษตร ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน จ.เชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ 1 อัตรา (ด่วน)

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร นักวิชาการเกษตร

ไร่สตรอเบอร์รี่สะเมิง - จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร เจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตร

สยามทรัพย์ทวีเทรดดิ้ง บจก. - จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่เกษตร (อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)

บริษัท ริมเพ เมเนจเมนท์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

บ.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จก. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการเกษตร(ชาย)

จังหวัดตรัง - จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการ เกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและวิชาการ

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร, ฝ่ายไร่

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000 บาท/เดือน

รับสมัคร นักเกษตร

ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัทเบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ITDP รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

อำเภออมก๋อย, จังหวัดเชียงใหม่ - 20,000 บาท/เดือน

รับสมัครงาน ผู้จัดการศูนย์โอโซน ประจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

อำเภอฝาง, จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิของขวัญเพื่อชีวิต รับสมัคร"ผู้ช่วยนักวิจัยชั่วคราว" (สัญญาจ้าง 10 เดือน)

อำเภอเชียงดาว, จังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอแม่อาย, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ LAVP (Launch a Village Project)

อำเภออมก๋อย, จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ITDP 6 อัตรา

อำเภออมก๋อย, จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ LAVP (Launch a Village Project)

อำเภออมก๋อย, จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์ RCSD คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>