111  

งาน เกษตร ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทำงานเขตภาคเหนือ ด่วนมาก

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ลานนาเกษตร สารภีเชียงใหม่

บริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขายสินค้าเคมีเกษตร ด่วน

บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด - อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขายสินค้าเคมีเกษตร ด่วน หลายอัตรา

จังหวัดเชียงใหม่ - 13,000-18,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเกษตร

บริษัท นันธาวรรณฟูดส์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเคมีเกษตร ด่วน หลายอัตรา

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่เกษตร ประจำสาขาเชียงใหม่

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง Agronomist นักวิชาการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

นักเกษตรกร (สวนกล้วยไม้)

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าหน่วยพลังงานทดแทน

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 17,000-25,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก Production Manager

อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถ

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,001-10,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>