53  

งาน เกษตร ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอสันทราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

บจ.ชวลิตกิจเกษตรฯ รับคนงานแบกปุ๋ย จำนวน 2 อัตรา (ขั้นต่ำ 300บ./วัน)

บจ.ชวลิตกิจเกษตรฯ - อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงราย - 300 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(วัตถุดิบทางการเกษตร)

อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการเกษตร/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร

อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกส่งเสริมเกษตร ( ภาคเหนือ ) ประจำที่ เชียงใหม่ - เชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

นักเกษตรกร (สวนกล้วยไม้)

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

Field Technician ด่วน

อำเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนธุรการฝ่ายช่าง

อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ตอนบน)

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

ธุรการช่างกล

อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

คนสวน

อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ - 300 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการสาขาร้านดอยคำ (ประจำที่เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่บังคับคดี

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-10,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ LAB โรคพืช

อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Admin Social Media)

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-10,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถ

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าแผนกธุรการประจำโรงงาน อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

อำเภอดอยหล่อ, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานฝ่ายบุคคล

จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>