งาน เกษตร ใน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 45 งาน  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัตถุดิบทางการเกษตร)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าที่วิจัยเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (สาขาเชียงราย)

จังหวัดเชียงใหม่

วิศวกรเครื่องกลเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวงและการบินเกษตร (จ.เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,500-10,500 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร(ส่งเสริมการขาย) ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-17,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานดูแลต้นไม้ในแปลงทดลอง

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor)

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า / พนักงานคลังสินค้า

ตำบลสารภี, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

ครู(ไทย)สอนภาษาอังกฤษ

จังหวัดเชียงใหม่

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการผู้จัดการ

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า/จนท.คลังสินค้า

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

ครูประจำชั้น (ระดับอนุบาล)

จังหวัดเชียงใหม่

Chief Gardener (ด่วนมาก)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดเชียงใหม่

QC-หน้าสวน

จังหวัดเชียงใหม่

ครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษประจำศูนย์คุมองด่วน

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานสวนส้มฝ่ายสารเคมี

บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>