91  

งาน เกษตร ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ข้อแนะนำ
ประวัติการค้นหาล่าสุด

บ.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จก. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

: บ.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จก. - อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกพัฒนาการเกษตร (ควบคุมดูแลทั้ง 3 โรงงาน คือ เชียงใหม่ / เชียงราย / สกลนคร)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกส่งเสริมเกษตร (ควบคุมดูแลทั้ง 3 โรงงานคือ เชียงใหม่/เชียงราย/สกลนคร)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทำงานเขตภาคเหนือ ด่วนมาก

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ลานนาเกษตร สารภีเชียงใหม่

บริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขายสินค้าเคมีเกษตร ด่วน

บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด - อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขายสินค้าเคมีเกษตร ด่วน หลายอัตรา

จังหวัดเชียงใหม่ - 13,000-18,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเคมีเกษตร ด่วน หลายอัตรา

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง Agronomist นักวิชาการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Social and network marketing

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขายกำจัดแมลง

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,001-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง Customer Order Officer

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น

อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>