งาน เกษตร ใน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอดอยสะเก็ด

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 39 งาน  

ครูผู้สอนวิชาเกษตร

ตำบลหนองผึ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครผู้แทนขายอุปกรณ์การเกษตรในภาคต่างๆ

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,000-40,000 บาท/เดือน

ด่วนรับสมัครพนักงานขายสินค้าเกษตรพืชไร่

ตำบลสันปูเลย, อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

อำเภอแม่ออน, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แทนขาย อุปกรณ์การเกษตรภาคเหนือ และภาคอื่นๆ

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,000-40,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานคิวเอ/คิวซี/ผู้ช่วยคิวเอ

ตำบลตลาดขวัญ, อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร สายงานการเงิน และบัญชี

ตำบลสารภี, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารบัญชี-การเงิน (เชียงใหม่)

ตำบลสารภี, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ประจำแปลงทดลอง

ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมคุณภาพ

ตำบลทาสบเส้า, อำเภอแม่ทา, จังหวัดลำพูน - ตำบลแม่ทา, อำเภอแม่ออน, จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ครูสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และสนับสนุนการสอน( TSL & Support Teacher )

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกธุรการโรงงาน (โรงงาน อ.ดอยหล่อ)

ตำบลดอยหล่อ, อำเภอดอยหล่อ, จังหวัดเชียงใหม่

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างกลึง/ช่างแม่พิมพ์

ตำบลตลาดขวัญ, อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนรับสมัครช่างยนต์

ตำบลสันปูเลย, อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ออกแบบโฆษณา

จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2    >>