งาน เกษตร ใน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่
ข้อแนะนำ
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 64 งาน  

เจ้าหน้าที่ Labโรคพืช และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการเกษตร (เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครผู้แทนขายอุปกรณ์การเกษตรในภาคต่างๆ

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลทุ่งสะโตก, อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร

ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบโรงเรือนและแปลงเกษตร

ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร(ส่งเสริมการขาย) ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-17,000 บาท/เดือน

ด่วนรับสมัครพนักงานขายสินค้าเกษตรพืชไร่

ตำบลสันปูเลย, อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย อุปกรณ์การเกษตรภาคเหนือ และภาคอื่นๆ

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่

Field and RM Supply Officer (international)

ตำบลท่าวังพร้าว, อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร สายงานการเงิน และบัญชี

ตำบลสารภี, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ (LAB)

ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

สัตวบาล

อำเภอจอมทอง, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานรับ-ส่งตัวอย่าง(สาขาเชียงใหม่)

ตำบลดอนแก้ว, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยผู้จัดการการผลิต/โรงงานแปรรูปกาแฟ

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานคิวเอ/คิวซี/ผู้ช่วยคิวเอ

ตำบลตลาดขวัญ, อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 11,280 บาท/เดือน

Field Technician

ตำบลแม่แตง, อำเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(สาขาเชียงใหม่)

ตำบลดอนแก้ว, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>