งาน เกษตร ใน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 51 งาน  

ผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(สาขาเชียงราย,พะเยา)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งสริมเกษตร

ตำบลทุ่งสะโตก, อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเคมีเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

นักบริหารการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกรดูแลฟาร์มผัก

ตำบลสันป่าเปา, อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ตำบลดอยเต่า, อำเภอดอยเต่า, จังหวัดเชียงใหม่

วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอุุตสาหการ, วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัตถุดิบทางการเกษตร)

ตำบลแม่แฝกใหม่, อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานดูแลพืชสวน

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานดูแลพืชสวน

จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>