33  

งาน เกษตร ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่เกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

บ.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จก. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

: บ.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จก. - อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

คนขับรถ คนสวน และแม่บ้าน

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ - 17,500 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนก,ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (Sales Executive) : ประจำเชียงใหม่

NC Group - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย (Sales Executive) (ประจำเชียงใหม่)

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถสิบล้อ

บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิกโครงการ (คอนโดมิเนียม) : ประจำเชียงใหม่

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกผลิตสุกร

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 25,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,500-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,500-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัตถุดิบ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ฝาง จังหวัดเชียงใหม่)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานธุรการ

อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานคอมพิวเตอร์

บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2    >>