งาน เกษตร ใน จังหวัดหนองคาย

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-4 จาก 4 งาน  

พนักงานบริการและสมาชิกสัมพันธ์ (การเงิน) จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย - 9,000 บาท/เดือน

Shift supervisor(หัวหน้ากะ)

อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานบน) จ.บึงกาฬ

อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย