งาน เกษตร ใน จังหวัดหนองคาย

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและการตลาด

จังหวัดหนองคาย - 9,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานบริการและสมาชิกสัมพันธ์ (การเงิน) จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมคุณภาพ (LAB)

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าแผนกผลิต

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดหนองคาย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา