งาน เกษตร ใน จังหวัดหนองคาย

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-6 จาก 6 งาน  

พนักงานจัดซื้อ

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

พนักงานควบคุมคุณภาพ (LAB)

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าแผนกผลิต

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

บริษัท อี้จั้นฟูดส์ จำกัด รับสมัคร ผู้จัดการโรงงาน / ผู้ช่วยหัวหน้างาน / พนักงาน QC / พนักงาน รปภ

บริษัท อี้จั้นฟูดส์ จำกัด - ตำบลนาหนัง, อำเภอโพนพิสัย, จังหวัดหนองคาย

บ.อี้จั้นฟูดส์ จำกัด รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน, ผู้ช่วยหัวหน้างาน, QC, รปภ

บ.อี้จั้นฟูดส์ จำกัด - ตำบลนาหนัง, อำเภอโพนพิสัย, จังหวัดหนองคาย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดหนองคาย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา