3  

งาน เกษตร ใน จังหวัดหนองคาย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าแผนกผลิต STR (ผลิตยางแท่ง) สาขาบึงกาฬ RBL-BK

อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าแผนกผลิต STR (ผลิตยางแท่ง) สาขาบึงกาฬ RBL-BK

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงไฟฟ้าศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย)

อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย