งาน เกษตร ใน จังหวัดหนองคาย

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-3 จาก 3 งาน  

หัวหน้าแผนกผลิต

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

พนักงานควบคุมคุณภาพ (LAB)

ตำบลพานพร้าว, อำเภอศรีเชียงใหม่, จังหวัดหนองคาย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดหนองคาย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา