3  

งาน เกษตร ใน จังหวัดหนองคาย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมประมง เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการประมง(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย)

จังหวัดหนองคาย - 18,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน้าร้าน

จังหวัดหนองคาย

ช่างบริการ

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดหนองคาย