6  

งาน เกษตร ใน จังหวัดหนองคาย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาบึงกาฬ (RBL-BK)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสาน (RBL-BK)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย

พนักงานขาย ประจำร้าน สาขา 2

จังหวัดหนองคาย

พนักงานขายหน้าร้าน

จังหวัดหนองคาย

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ จ.บึงกาฬ (RBL-BK)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าพนักงานขาย

บริษัท ทะกะระ (สยาม ) จำกัด - จังหวัดหนองคาย