13  

งาน เกษตร ใน จังหวัดราชบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่การเกษตร(ประจำสวนดอกกล้วยไม้)

บริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่สรรหาและสำรวจวัตถุดิบทางการเกษตร

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เกษตรกร

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี สาขาเกษตร-วิภาวดี

จังหวัดราชบุรี

เกษตรกร

บริษัท อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี สาขาเกษตร-วิภาวดี

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - จังหวัดราชบุรี

พนักงานทำสวนกล้วยไม้( หัวหน้าแปลง )(ราชบุรี บางแพ)

บริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด จำกัด - จังหวัดราชบุรี

พนักงานการตลาด

จังหวัดราชบุรี - 7,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม

จังหวัดราชบุรี

สัตวบาล

จังหวัดราชบุรี - 12,000-30,000 บาท/เดือน

สัตวบาลสุกรขุน

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลฟาร์มแม่พันธุ์

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด - จังหวัดราชบุรี