งาน เกษตร ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

ผู้จัดการโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร / Farm manager

จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์ม

ตำบลจอมบึง, อำเภอจอมบึง, จังหวัดราชบุรี

QC Supervisor (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)

ตำบลบ้านไร่, อำเภอดำเนินสะดวก, จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)

ตำบลบ้านไร่, อำเภอดำเนินสะดวก, จังหวัดราชบุรี

Assistant Production Manager (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)

ตำบลบ้านไร่, อำเภอดำเนินสะดวก, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (สัญญาจ้าง) จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

QA Technician

ตำบลเบิกไพร, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

QA Engineer

ตำบลเบิกไพร, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

นักเคมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

วิศวกรโรงงาน ไฟฟ้าเครื่องกล

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนโรงงาน

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการประจำกะ

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการสวนมะพร้าว

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดราชบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา