งาน เกษตร ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

เจ้าหน้าทีเกษตร

ตำบลดอนคา, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร (โรงงานราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร / Farm manager

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการขาย (Sales Manager)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ขาย (Sales)

จังหวัดราชบุรี

ช่างเขียนแบบ

ตำบลเบิกไพร, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

Assistant Production Manager (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)

ตำบลบ้านไร่, อำเภอดำเนินสะดวก, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (สัญญาจ้าง) จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

นักเคมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการประจำกะ

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการสวนมะพร้าว

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดราชบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา