งาน เกษตร ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

นักวิชาการเกษตร ไร่จิราภรณ์ รีสอร์ท 06 Dec 2016

จังหวัดราชบุรี

ต้องการคนทำสวน 4 อัตรา

ตำบลปากท่อ, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

วิศวกรฝ่ายผลิต

ตำบลเบิกไพร, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

นักเคมี (Senior Chemist)

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์ม

ตำบลจอมบึง, อำเภอจอมบึง, จังหวัดราชบุรี