งาน เกษตร ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ตะนาวศรี - จังหวัดนนทบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์ม

จอมบึง

ผู้ควบคุมงานทางภูมิทัศน์

จังหวัดราชบุรี - ธนบุรี, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม

จังหวัดราชบุรี

ช่างควบคุมเครื่องจักร

บางแพ

ผู้จัดการฝ่ายขายและส่งเสริมการเลี้ยง

ตะนาวศรี - จังหวัดนนทบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร 13 Sep 2016

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการสวนมะพร้าว

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

จังหวัดราชบุรี

วิศวกรฝ่ายผลิต

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการฟาร์มสุกร

จังหวัดราชบุรี

บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จังหวัดราชบุรี - 300-500 บาท/วัน

ผู้ช่วยช่างประกอบและบริการ (คนพิการ)

จังหวัดราชบุรี - 300-500 บาท/วัน