งาน เกษตร ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 35 งาน  

เจ้าหน้าที่สรรหาและสำรวจวัตถุดิบทางการเกษตร

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่สรรหาและสำรวจวัตถุดิบทางการเกษตร

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี สาขาเกษตร-วิภาวดี

จังหวัดราชบุรี

เกษตรกร

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร / Farm manager

จังหวัดราชบุรี

ธุรการ

ตำบลเบิกไพร, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

ตำบลหนองกลางนา, อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

จป.วิชาชีพ

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์

จังหวัดราชบุรี

ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกจัอซื้อหรือหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง

ตำบลบ้านโป่ง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี - 10,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

วิศวกรเครื่องกล หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง

ตำบลบ้านโป่ง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก

จังหวัดราชบุรี

ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี - 11,000-13,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยเครื่องกล ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี - 18,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )

จังหวัดราชบุรี - 23,000-25,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดราชบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>