งาน เกษตร ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-17 จาก 17 งาน  

ผู้จัดการโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร/Farm Manager

Thai Agri Foods Public Company Limited - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร / Farm manager

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำ ราชบุรี)

Thai Agri Foods Public Company Limited - จังหวัดราชบุรี

นักเคมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำบลเบิกไพร, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

Chef พ่อครัว (CORO HARVEST สาขา Esplanade รัชดา)

ตำบลท่าเคย, อำเภอสวนผึ้ง, จังหวัดราชบุรี

QC/QA

ตำบลกรับใหญ่, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

R&D Supervisor

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

วิศวกรโรงงาน ไฟฟ้าเครื่องกล

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนโรงงาน

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

ต้องการคนทำสวน 4 อัตรา

ตำบลปากท่อ, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงงานราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี - 12,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Purchasing Officer (ประจำโรงงานราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการประจำกะ

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการสวนมะพร้าว

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำบลโพหัก, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานเกษตรในจังหวัดราชบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา