งาน เกษตร ใน จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

Finance officer (ปฏิบัติงานที่จ.ขอนแก่น)

ตำบลน้ำพอง, อำเภอน้ำพอง, จังหวัดขอนแก่น

พนักงานควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

ตำบลบ้านค้อ, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

Production and Quality Control Manager

ตำบลโนนท่อน, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

Assistant Sales & Product Development Manager

ตำบลโนนท่อน, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

★งานขอนแก่น【Programmer, SA, PM】รับหลายตำแหน่ง 20K ~ 60K (บริษัทประมงใจกลางเมืองขอนแก่น)

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น - 20,000-60,000 บาท/เดือน

พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง

ตำบลภูเวียง, อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

ตำบลบึงเนียม, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น