10  

งาน เกษตร ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานโยธา (ด่วน)

จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มบ.ชัยโย ทริปเปิ้ลเอรับสมัครElectrical & Instrument Managerจำนวน2อัตรา

: กลุ่มบ.ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอรับสมัครMechanical Managerจำนวน2อัตรา

: กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ขายสินค้าสาขาขอนแก่น (Channel Sales)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้าง) ประจำภาคอีสาน อุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดขอนแก่น

พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก

จังหวัดขอนแก่น

พนักงานทั่วไป

จังหวัดขอนแก่น

พนักงานขายรถแทร็กเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 111 มิตรภาพ ยนต์ - จังหวัดขอนแก่น - 12,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่แผนกรักษาความปลอดภัย

จังหวัดขอนแก่น

วิศวกรเครื่องกล

จังหวัดขอนแก่น