38  

งาน เกษตร ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ QC - ผลไม้ ประจำสาขาขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น - 12,001-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสานตอนบน

อำเภอหนองนาคำ, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุน ประจำสาขาขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

พนักงานขับรถ ประจำสาขาขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น - 9,500-10,000 บาท/เดือน

นักวิทยาศาสตร์เคมี (สาขาขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

สัตวบาลประจำฟาร์ม

จังหวัดขอนแก่น - 14,000-15,000 บาท/เดือน

บัญชีฟาร์ม

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุม จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ประจำ จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

พนักงานขาย,การเงิน ประจำ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดขอนแก่น

พนักงานการเงินต้อนรับ ประจำสาขา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการสาขา ประจำ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำตึกแม็คโคร พัฒนาการ

จังหวัดขอนแก่น

วิศวกร (Engineer) ประจำ ตึกแม็คโคร พัฒนาการ

จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร (AFM Manager) ประจำตึกแม็คโคร พัฒนาการ

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำตึกแม็คโคร พัฒนาการ

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)

อำเภอภูเวียง, จังหวัดขอนแก่น

หน้า:     1 | 2    >>