15  

งาน อิออน ใน จังหวัดชัยภูมิ

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานควบคุมไบโอแก๊ส

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) เป็นพนักงานประจำในสังกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครโซนพื้นที่ นครราชสีมา (ในเมือง) ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา(รอบนอก)

จังหวัดชัยภูมิ

พนักงานเขียนแบบ

จังหวัดชัยภูมิ

รับสมัครพนักงานมิสเตอร์โดนัท สาขาเปิดใหม่ โลตัส จตุรัส ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ - 9,000-20,000 บาท/เดือน

QC Inspector

จังหวัดชัยภูมิ

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - จังหวัดชัยภูมิ

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

จังหวัดชัยภูมิ

วิศวกรชลประทาน (ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (ภูเขียว ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ประจำโรงเรียน)

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ, บัญชี (ประจำโรงเรียน)

จังหวัดชัยภูมิ

ครูสอนคอมพิวเตอร์ (ประจำโครงการ)

จังหวัดชัยภูมิ

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - จังหวัดชัยภูมิ

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

จังหวัดชัยภูมิ

ที่ปรึกษางานบริการติดตั้ง สาขาชัยภูมิ ( ด่วนมากมาก

จังหวัดชัยภูมิ - 19,500-25,000 บาท/เดือน