งาน อิออน ใน จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-12 จาก 12 งาน  

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ปฏิบัติงาน จ.ชัยภูมิ ( Cash Van )

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอกสถานที่ (FCR) ประจำสาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

พนักงานผลิตและขายสินค้าเบเกอรี่ สาขาลพบุรี ด่วน (Staff -Bakery)

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR (ประจำสาขาชัยภูมิ) ***ด่วนมาก

จังหวัดชัยภูมิ

หัวหน้า /นักวิทยาศาสตร์ เคมี (จัตุรัส ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ - 13,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขา ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่แนะนำบัตรเครดิต Krungsri Homepro Visa Card ประจำ Homepro สาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนชาวต่างชาติ

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา Umay+ : สาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ - 15,000-15,500 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ถุงยางอนามัย จ.ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

พนักงานควบคุมไบโอแก๊ส

จังหวัดชัยภูมิ

ครูผู้สอนชาวต่างชาติ

จังหวัดชัยภูมิ