งาน อิออน ใน จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

21 ธ.ค 2559 สมัครและสัมภาษณ์ทันทีประจำพื้นที่นครราชสีมา,ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ - จังหวัดนครราชสีมา

Sales Representative (นครราชสีมา,ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager-Bakery ) (สาขาชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ สาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

พนักงานขาย

จังหวัดชัยภูมิ

พนักงานควบคุมไบโอแก๊ส

ตำบลบ้านกอก, อำเภอจัตุรัส, จังหวัดชัยภูมิ

ธุรการ/ประสานงานขาย

ตำบลบ้านกอก, อำเภอจัตุรัส, จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม/เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / Environmental Engineer

ตำบลสระพัง, อำเภอบ้านแท่น, จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกิจการสังคม ประจำ จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยภูมิ จ.เลย

จังหวัดสุพรรณบุรี - จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีนกลาง) ประจำ ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ - 18,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

จังหวัดชัยภูมิ

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขา ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ