งาน อิออน ใน จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp thai(All) ประจำ Makro ชัยภูมิ ด่วน

จังหวัดชัยภูมิ - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp thai(All) ประจำ Makro ชัยภูมิ ด่วน

จังหวัดชัยภูมิ - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp ไทย(ALL) ประจำ Makro ชัยภูมิ ด่วน

จังหวัดชัยภูมิ - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ปฏิบัติงาน จ.ชัยภูมิ ( Cash Van )

จังหวัดชัยภูมิ

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขา ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จ.ชัยภูมิ ( Cash Van )

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ Homepro Visa Card (ประจำสาขาชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

พนักงานผลิตและขายสินค้าเบเกอรี่ สาขาลพบุรี ด่วน (Staff -Bakery)

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่แนะนำบัตรเครดิต Krungsri Homepro Visa Card ประจำ Homepro สาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่แนะนำบัตรเครดิต Krungsri Homepro Visa Card ประจำสาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย (บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด)

จังหวัดชัยภูมิ

มิสเตอร์โดนัท เปิด รับสมัครพนักงานประจำสาขาเปิดใหม่ โลตัส แก้งคร้อ ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ - 9,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Rider) ประจำพื้นที่ จ.ชัยภูมิ(อ.เมือง, อ.จตุรัส)

จังหวัดชัยภูมิ - 12,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมไบโอแก๊ส

จังหวัดชัยภูมิ

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

จังหวัดชัยภูมิ

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - จังหวัดชัยภูมิ