7  

งาน อิออน ใน จังหวัดชัยภูมิ

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

มิสเตอร์โดนัท เปิด รับสมัครพนักงานประจำสาขาเปิดใหม่ โลตัส แก้งคร้อ ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ - 9,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Rider) ประจำพื้นที่ จ.ชัยภูมิ(อ.เมือง, อ.จตุรัส)

จังหวัดชัยภูมิ - 12,000 บาท/เดือน

พนักงานผลิตและขายสินค้าเบเกอรี่ สาขาชัยภูมิ ด่วน (Staff -Bakery)

จังหวัดชัยภูมิ

พนักงานควบคุมไบโอแก๊ส

จังหวัดชัยภูมิ

พนักงานเขียนแบบ

จังหวัดชัยภูมิ

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

จังหวัดชัยภูมิ

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - จังหวัดชัยภูมิ