11  

งาน อาชีพเสริม ใน จังหวัดภูเก็ต

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดภูเก็ต

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรโครงการ (ประจำภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าทีปฎิบัติการจัดส่ง สาขาภูเก็ต

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 13,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานบรรจุก๊าซ (ปั้มภูเก็ต)

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

จังหวัดภูเก็ต

ผู้จัดการอาคาร -ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

จังหวัดภูเก็ต

วิศวกรโฮมแคร์/จนท.เทคนิคโฮมแคร์ (งานแจ้งซ่อม) ประจำ กรุงเทพ / ภูเก็ต

กรุงเทพฯ - จังหวัดภูเก็ต

วิศวกรโฮมแคร์/จนท.เทคนิคโฮมแคร์ (งานแจ้งซ่อม) ประจำ กรุงเทพ / ภูเก็ต

กรุงเทพฯ - จังหวัดภูเก็ต

ผู้จัดการอาคาร -ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง(สาขาภูเก็ต)ด่วน

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต

Merchandiser —เขตภาคใต้(บน)

บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด - จังหวัดภูเก็ต