47  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ภาคใต้

  
  

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และดนตรีไทย

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ผูสอนทุกสาขาวิชา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยราชพฤษ วิทยา - จังหวัดภูเก็ต - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (สาขาหาดใหญ่)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าส่วนหน้า (Section Manager - Check Out ) สาขาสตูล สาขาชลบุรี

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดสตูล

นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง

จังหวัดสงขลา

พนักงานธุรการ

จังหวัดสงขลา - 8,200 บาท/เดือน

พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Full-Time)

จังหวัดสงขลา

พนักงานธุรการ

จังหวัดสงขลา - 8,200 บาท/เดือน

พนักงานแนะนำความงาม ประจำเซ็นทรัล สมุย (ด่วนมาก)

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 9,000-12,000 บาท/เดือน

ติวเตอร์วิศวะ

จังหวัดตรัง - 20,000 บาท/เดือน

รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ ประจำโครงการภาครัฐและเอกชนชั้นนำ : Customer Service, Call Center,Inbound,ลูกค้าสัมพันธ์,บริการลูกค้า,admin,ธุรการ,HR - ตรัง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดตรัง - 15,000-25,000 บาท/เดือน

รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ ประจำโครงการภาครัฐและเอกชนชั้นนำ : Customer Service, Call Center,Inbound,ลูกค้าสัมพันธ์,บริการลูกค้า,admin,ธุรการ,HR - นราธิวาส

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนราธิวาส - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาจีน (Chinese Inrerpreter)

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดภูเก็ต - 20,000-25,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>