27  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ภาคใต้

  
  

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์

จังหวัดสงขลา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

จังหวัดสงขลา

อาจารย์เอกทางสังคมวิทยา

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์บริหาร สำนักวิชาการ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สังกัด คณะรัฐศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(แขนงธุรกิจการบิน)สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย สังกัด คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์สอนฟิสิกส์

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

อาจารย์สอนวิชาชีววิทยา

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งอาจารย์สอนคณิตศาสตร์

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

อาจารย์สอนวิชาเคมี

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด

จังหวัดชุมพร - จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างบริการเทคนิค (ประจำสาขากทม.และ ตจว.) เน้น จ.ภูเก็ต

กรุงเทพฯ - จังหวัดภูเก็ต

หน้า:     1 | 2    >>