57  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ภาคใต้

  
  

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สังกัด คณะรัฐศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย สังกัด คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์บริหาร สำนักวิชาการ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(แขนงธุรกิจการบิน)สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์สอนฟิสิกส์

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งอาจารย์สอนคณิตศาสตร์

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

อาจารย์สอนวิชาเคมี

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

อาจารย์สอนวิชาชีววิทยา

บางแค, กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์และผู้ช่วยแพทย์ (Treatment) ประจำสาขาหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Receiptionist

อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขา สุราษฎร์ธานี

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 9,500-11,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสงขลา - 10,470 บาท/เดือน

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขา โลตัส ชุมพร

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดชุมพร - 9,500-11,500 บาท/เดือน

ผู้จัดการร้านฝึกหัด(สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย)

บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>