109  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ภาคใต้

  
  

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(วุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา)

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. วิทยา - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์

จังหวัดสงขลา

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์

จังหวัดสงขลา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

จังหวัดสงขลา

อาจารย์(ภาษาอังกฤษ)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และดนตรีไทย

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(แขนงธุรกิจการบิน)สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

จังหวัดสงขลา

มทร.ศรีวิชัย รับสมัครอาจารย์หลายสาขา หลายอัตรา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สังกัด คณะรัฐศาสตร์

จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ)

จังหวัดสงขลา - 19,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย สังกัด คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์เอกทางสังคมวิทยา

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>