63  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ภาคใต้

  
  

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์(ทางด้านประวัติศาสตร์ หรือมัคคุเทศก์)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ผูสอนทุกสาขาวิชา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์(ทางด้านสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

จังหวัดสงขลา

รับสมัครอาจารย์(ทางด้านประวัติศาสตร์ หรือมัคคุเทศก์)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์(ทางด้านสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์(ทางด้านประวัติศาสตร์ หรือมัคคุเทศก์)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์(ทางด้านสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

Construction Manager (Phuket)1

จังหวัดภูเก็ต

Project Engineer (Phuket) 1 อัตรา

จังหวัดภูเก็ต

Construction Manager (Phuket)

จังหวัดภูเก็ต

Project Engineer (Phuket)

จังหวัดภูเก็ต - 25,000-30,000 บาท/เดือน

Project Engineer (Phuket)

จังหวัดภูเก็ต

Project Engineer (Phuket)

จังหวัดภูเก็ต - 25,000-30,000 บาท/เดือน

Project Engineer (Phuket)

จังหวัดภูเก็ต

Project Engineer (Phuket)

จังหวัดภูเก็ต

Project Engineer (Phuket)

จังหวัดภูเก็ต

หน้า:     1 | 2 | 3    >>