67  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ภาคใต้

  
  

อาจารย์มหาวิทยาลัย ประจำ

จังหวัดพัทลุง - จังหวัดสงขลา

ม.ทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์(ทางด้านประวัติศาสตร์ หรือมัคคุเทศก์)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ผูสอนทุกสาขาวิชา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์(ทางด้านสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

จังหวัดสงขลา

Phuket: Duty Free Watch Gallery รับหลายตำแหน่ง

THG Prima Times - จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท สมุยเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คนสวน ###ด่วน ###

จังหวัดสงขลา - 11,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่นครศรีธรรมราช)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่พัทลุง)

จังหวัดพัทลุง - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่สงขลา)

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค (ช่างอาคาร /AV / CCTV)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ (ม.อ.ตรัง)

จังหวัดตรัง

พนักงานขาย และเก็บเงิน ภาคใต้

บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด - จังหวัดปัตตานี - 12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการ/พนักงานฝ่ายรายได้พิเศษ(เกม,Photo)

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดภูเก็ต - 9,000-30,000 บาท/เดือน

นักวิชาการอุดมศึกษา

จังหวัดสงขลา - 9,140 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>