งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 1001 งาน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

กรุงเทพฯ

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษยน 2560

ไทย

อาจารย์ประจำ/เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

ตำบลแจระแม, อำเภอเมืองอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ Part-Time (สอน จันทร์-ศุกร์) สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

ตำบลรังสิต, อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่

คลองถนน, สายไหม, กรุงเทพฯ

อาจารย์การท่องเที่ยว-โรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่

คลองถนน, สายไหม, กรุงเทพฯ

ครู อาจารย์ ติวเตอร์ คณิต วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ภาษาไทย สังคม

จังหวัดสงขลา

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิต

จังหวัดกาญจนบุรี - 31,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม - กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาศาสตร์)

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

อาจารย์พิเศษ สาขา คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตำบลหนองบัวใต้, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอน

ตำบลหนองบัวใต้, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาจิตเวช

จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งอาจารย์สาชาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

จังหวัดนนทบุรี

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาจารย์หลายอัตรา

ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอาจารย์ มหาวิทยาลัยในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>