788  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

  
  

รับสมัครครูสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัย

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - กรุงเทพฯ - 7,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด่วนค่ะ

กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ภาคกลาง

อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ประจำสาขาเอแบคบางนา

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

อาจารย์ภาษาอังกฤษ ประจำสาขา เอแบคบางนา

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ประจำสาขาเอแบคบางนา และลาดพร้าว

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - กรุงเทพฯ - 18,000-25,000 บาท/เดือน

อาจารย์ภาษาอังกฤษ ประจำสาขา พระรามสอง

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - กรุงเทพฯ - 15,000-25,500 บาท/เดือน

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ประจำสาขาเอแบคบางนา

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

อาจารย์ภาษาอังกฤษ ประจำสาขา พระรามสอง

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - กรุงเทพฯ - 15,000-25,500 บาท/เดือน

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ สาขา ABAC หัวหมาก ด่วน

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - กรุงเทพฯ - 18,000-25,000 บาท/เดือน

อาจารย์สอน GMAT

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - กรุงเทพฯ - 20,000-25,000 บาท/เดือน

อาจารย์ภาษาอังกฤษ ประจำสาขา พระรามสอง

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - กรุงเทพฯ - 15,000-25,500 บาท/เดือน

อาจารย์ภาษาอังกฤษ ประจำสาขา เชียงใหม่

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - จังหวัดเชียงใหม่ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

อาจารย์ภาษาอังกฤษ ประจำสาขา พระรามสอง

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - กรุงเทพฯ - 15,000-25,500 บาท/เดือน

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ประจำสาขาเชียงใหม่

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - จังหวัดเชียงใหม่ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

อาจารย์ภาษาอังกฤษ ประจำสาขา พระรามสอง

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - กรุงเทพฯ - 15,000-25,500 บาท/เดือน

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ประจำสาขาเอแบคบางนา

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

อาจารย์ภาษาอังกฤษ ประจำสาขา เอแบคบางนา

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>