งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 1067 งาน  

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

กรุงเทพฯ

อาจารย์สังกัดคณะสัตว์แพทยศาสตร์

ตำบลห้วยกระเจา, อำเภอห้วยกระเจา, จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอน

ตำบลหนองบัวใต้, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาจิตเวช

จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งอาจารย์สาชาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

จังหวัดนนทบุรี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ตำบลศาลายา, อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ สาขาวิชาบัญชี

กรุงเทพฯ

อาจารย์ (สถาปัตยกรรม) 2 อัตรา

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

จังหวัดเลย

อาจารย์หลายอัตรา

ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3 อัตรา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดสกลนคร

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิกส์

ตำบลยะลา, อำเภอเมืองยะลา, จังหวัดยะลา

อาจารย์ สาขาวิชาการเงิน

จังหวัดอุดรธานี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอาจารย์ มหาวิทยาลัยในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>