401  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

  
  

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(วุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา)

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. วิทยา - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์

จังหวัดสงขลา

พนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์

จังหวัดสงขลา

พนักงานขับรถประจำบ้านนาย (รับส่งลูกนายไปมหาวิทยาลัย) ปฏิบัติงานที่ลาดปลาเค้า (บางเขน)

บางเขน, กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

จังหวัดสงขลา

Marketing-Product มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

อาจารย์สอนคณิตศาสตร์

ดุสิต, กรุงเทพฯ

อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย และภาษาไทยให้กับคนญี่ปุ่น (Part-Time)

ไทย

อาจารย์ประจำงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และดนตรีไทย

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์(ทางด้านประวัติศาสตร์ หรือมัคคุเทศก์)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สังกัด คณะรัฐศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์บริหาร สำนักวิชาการ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ)

จังหวัดสงขลา - 19,000-30,000 บาท/เดือน

มทร.ศรีวิชัย รับสมัครอาจารย์หลายสาขา หลายอัตรา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์(ทางด้านสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>