346  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

  
  

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

กรุงเทพฯ

อาจารย์ ภาควิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

อาจารย์ทางบัญชี

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

อาจารย์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

อาจารย์ทางด้านการเงิน

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

อาจารย์สาขาโลจิสติกส์

ดุสิต, กรุงเทพฯ

อาจารย์สอนคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ และความถนัดทางวิศวะ

จังหวัดชลบุรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

กรุงเทพฯ

เลขาส่วนตัวอาจารย์

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

กรุงเทพฯ

รับสมัครอาจารย์ผู้สอน ทั้งเต็มเวลา(Full time) และบางเวลา(Part time)

กรุงเทพฯ

WORKSHOP ศัลยกรรมตกแต่งทุกรูปแบบ โดยอาจารย์แพทย์ผู้มีปสก.มากกว่า 30 ปี

ไทย

WORKSHOP ศัลยกรรมตกแต่งทุกรูปแบบ โดยอาจารย์แพทย์ผู้มีปสก.มากกว่า 30 ปี

ไทย

WORKSHOP ศัลยกรรมตกแต่งทุกรูปแบบ โดยอาจารย์แพทย์ผู้มีปสก.มากกว่า 30 ปี

ไทย

WORKSHOP ศัลยกรรมตกแต่งทุกรูปแบบ โดยอาจารย์แพทย์ผู้มีปสก.มากกว่า 30 ปี

ไทย

อาจารย์ประจำสาขาเคมี

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำ สาขาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>