602  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

  
  

รับสมัครครูสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัย

สถาบันกวดวิชา เดอะสมาร์ติวเตอร์ - กรุงเทพฯ - 7,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด่วนค่ะ

กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

อาจารย์

มทร.ศรีวิชัย วิทยา - จังหวัดตรัง - 16,400 บาท/เดือน

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ด่วนนน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ด่วนนนน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - จังหวัดปทุมธานี

ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - วัฒนา, กรุงเทพฯ

อาจารย์คอมพิวเตอร์ (ประจำเพชรบูรณ์)

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดเพชรบูรณ์

อาจารย์หมวดวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์(เพชรบูรณ์)

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดเพชรบูรณ์

อาจารย์ประจำสอนวิชาสถิติ

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดระยอง

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก หลายสาขาวิชา ด่วนนนนน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - กรุงเทพฯ

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำ สาขาแผนกวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์สอนวิชาการเขียนโปรแกรมเบิลลอจิกส์คอนโทรลเลอร์

บริษัท แสงทอง เอชอาร์ จำกัด - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

อาจารย์สอนวิชาเครื่องเย็น (AIR)แอร์

บริษัท แสงทอง เอชอาร์ จำกัด - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้า:     1 | 2 | 3    >>