360  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

  
  

พนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์

จังหวัดสงขลา

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(วุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา)

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. วิทยา - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ผู้สอน

จังหวัดเชียงราย - 13,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถประจำบ้านนาย (รับส่งลูกนายไปมหาวิทยาลัย) ปฏิบัติงานที่ลาดปลาเค้า (บางเขน)

บางเขน, กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

วัฒนา, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - 10,000-10,500 บาท/เดือน

Marketing-Product มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

รับสมัครอาจารย์สอนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง

จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่งอาจารย์

จังหวัดสงขลา

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม - 31,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ)

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. วิทยา - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 24,600 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า:     1 | 2 | 3    >>