งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 381 งาน  

อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา - ตำบลตรัง, อำเภอมายอ, จังหวัดปัตตานี - ตำบลศรีวิชัย, อำเภอพุนพิน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 17,060 บาท/เดือน

อาจารย์ , ติวเตอร์ (Full Time , Part Time) โรงเรียนกวดวิชาอัจฉริยะ 26 Nov 2016

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตำบลโพธิ์, อำเภอเมืองศรีสะเกษ, จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุงเทพฯ

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ประจำ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุงเทพฯ

อาจารย์ด้านการนิเทศการสอน ประจำสำนักวิจัย

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์

จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ตำบลหนองบัวใต้, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ตำบลหนองบัวใต้, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

จังหวัดกาญจนบุรี - 31,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม - 31,500 บาท/เดือน

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ภาษาอังกฤษ

ดุสิต, ดุสิต, กรุงเทพฯ

อาจารย์(สังคมวิทยา/พัฒนาสังคม)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

อาจารย์(ทางภาษาอังกฤษ)

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

ต.อาจารย์ (ทางภาษาไทย)

ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>