560  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

  
  

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดบุรีรัมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สังกัด คณะรัฐศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ (ต้องจบ ป.โท ทำงานระยอง )

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดระยอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(แขนงธุรกิจการบิน)สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์บริหาร สำนักวิชาการ

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย สังกัด คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - กรุงเทพฯ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง อาจารย์

จังหวัดนครพนม - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาดนตรี

จังหวัดกาญจนบุรี - 31,500 บาท/เดือน

ผู้ช่วยอาจารย์ / อาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ประจำบริหารการศึกษา

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - กรุงเทพฯ

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสงขลา

ติวเตอร์ ครู อาจารย์ Full-Part Time

ราชเทวี, กรุงเทพฯ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ด่วนนน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - จังหวัดปทุมธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>