285  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

  
  

เลขานุการอาจารย์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

พนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์

จังหวัดสงขลา

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - 32,420 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษสาขาชีววิทยา

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษสาขาเคมี

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ประถมและมัธยมต้น

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษสาขาคณิตศาสตร์

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษสาขาฟิสิกส์

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านสถิติ)

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสอนวิชาบัญชี(ต้องจบ ป.โททำงานระยอง )

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดระยอง

อาจารย์ประจำด้านภาษาอังกฤษ

อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ประจำด้านภาษาจีน

อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี

รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

บางกอกใหญ่, กรุงเทพฯ

รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บางกอกใหญ่, กรุงเทพฯ

รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล

บางกอกใหญ่, กรุงเทพฯ

อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

จังหวัดระยอง - พระนคร, กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>