งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 911 งาน  

อาจารย์ประจำ/เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย

ตำบลแจระแม, อำเภอเมืองอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำ สาขาแผนกวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

จังหวัดกาญจนบุรี - 31,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม - 27,030 บาท/เดือน

อาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คลองถนน, สายไหม, กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่

คลองถนน, สายไหม, กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ สาขา คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตำบลหนองบัวใต้, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอน

ตำบลหนองบัวใต้, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาจิตเวช

จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งอาจารย์สาชาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

จังหวัดนนทบุรี

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาจารย์ สาขาวิชาการเงิน

จังหวัดอุดรธานี

อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

จังหวัดเลย

อาจารย์ (สถาปัตยกรรม) 2 อัตรา

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3 อัตรา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิกส์

ตำบลยะลา, อำเภอเมืองยะลา, จังหวัดยะลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอาจารย์ มหาวิทยาลัยในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>