งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 334 งาน  

อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ศรีวิชัย - 24,600 บาท/เดือน

อาจารย์สอนภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 Jul 2016

จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แทนขาย (มหาวิทยาลัย) ภาคเหนือ+อีสาน

ภาคเหนือ

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

จังหวัดกาญจนบุรี - 31,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ประจำ คณะนวัตกรรมเกษตร

อำเภอเมืองปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี

ด่วน รับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่

คลองสาน, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

อาจารย์สอนพิเศษ ทุกวิชา ทุกภาษา **เปิดรับสมัครสาขากรุงเทพ/ชลบุรี/อุดรธานี

ไทย

อาจารย์ประจำ หลักสูตรธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน - ดุสิต, กรุงเทพฯ - อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอน

อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาไทย)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

อาจารย์สอนภาษาไทย

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์

จังหวัดปทุมธานี

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

พระนคร, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>