งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 176 งาน  

อาจารย์มหาวิทยาลัย

จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์สอนภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 Jul 2016

จังหวัดอุตรดิตถ์

พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด่วนมากค่ะ

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 24,600 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการเงิน

หนองแขม, กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

หนองแขม, กรุงเทพฯ

อาจารย์สอนภาษาไทย

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

พระนคร, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์

พระนคร, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี

พระนคร, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ยานนาวา, กรุงเทพฯ

ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาไทย)

จังหวัดสงขลา - 30,000-40,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางสังคมวิทยา)

จังหวัดสงขลา - 24,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 16 Jul 2016

จังหวัดกระบี่ - 37,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

กรุงเทพฯ - 35,700 บาท/เดือน

รับสมัครอาจารย์สอนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง

จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ)

จังหวัดสงขลา - 24,000-25,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>