250  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

  
  

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

กรุงเทพฯ

อาจารย์สอนภาษาจีน เจ้าของภาษา ประจำโรงเรียนประถม ย่านฝั่งธน ใกล้ รพ. ศิริราช

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสอนวิชาบัญชี(ต้องจบ ป.โททำงานระยอง )

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดระยอง

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จังหวัดกาญจนบุรี - 31,500 บาท/เดือน

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ

กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ผูสอนทุกสาขาวิชา

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจำงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และดนตรีไทย

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์

จังหวัดสงขลา

อาจารย์ภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยราชพฤษ วิทยา - จังหวัดภูเก็ต - 15,000-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

จังหวัดกาญจนบุรี - 31,500 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

<<< - รับสอน MATH & PHYSICS ->>> โดยอาจารย์ ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนอินเตอร์

ดุสิต, กรุงเทพฯ

รับสมัครอาจารย์ผู้สอน ทั้งเต็มเวลา(Full time) และบางเวลา(Part time)

กรุงเทพฯ

เลขาส่วนตัวอาจารย์

กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>