354  

งาน อาจารย์ มหาวิทยาลัย ใน ไทย

  
  

มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ 32 ตำแหน่ง

จังหวัดระยอง

อาจารย์(พนักงานมหาวิทยาลัย)

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร อาจารย์สอนภาษาเกาหลี (Koren Teacher)

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี - กรุงเทพฯ

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ประจำ สาขา ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพฯ

รับสมัครตำแหน่ง "อาจารย์"(วุฒิปริญญาเอกทางภาษาไทย)

ไทย - 20,660 บาท/เดือน

รับสมัครอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสารัตถศึกษา)

ไทย - 20,660 บาท/เดือน

คณะสังคมสงเคราะห์ฯ รับสมัครอาจารย์ ปริญญาเอก

ไทย

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์)

Silpakorn University - ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ

คณะอักษรศาสตร์รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์

Silpakorn University - ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ

อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จังหวัดอุดรธานี

อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป - จตุจักร, กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป - จตุจักร, กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป - จตุจักร, กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป - จตุจักร, กรุงเทพฯ

อาจารย์คอมพิวเตอร์กราฟฟิคและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป - จตุจักร, กรุงเทพฯ

อาจารย์สาขาออกแบบตกแต่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป - จตุจักร, กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลเลิดสินต้องการรับสมัครบรรจุตำแหน่งอาจารย์ประสาทศัลยแพทย์

ไทย

หน้า:     1 | 2 | 3    >>