1247  

งาน อาจารย์พิเศษ ใน ไทย

  
  

อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมาย

จังหวัดนนทบุรี

อาจารย์พิเศษวิชาภาษาไทย (part time)

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์สอนพิเศษนอกเวลาเรียน (ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ)

กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ (part time)

จังหวัดเชียงใหม่

ครูแผนกช่างยนต์ และ อาจารย์พิเศษ.ช่างยนต์ รอบบ่าย

กรุงเทพฯ

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการขาย / Key Account Executive

บริษัท พี.ไอ.เอส. คอสเมติก จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ / Brand Manager

บริษัท พี.ไอ.เอส. คอสเมติก จำกัด - กรุงเทพฯ

ช่างยนต์/ช่างกลเกษตร

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ***ด่วนมาก

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด - กรุงเทพฯ

Management Trainee (Sales and marketing)

Elective Marketing Co., Ltd. - กรุงเทพฯ

อาจารย์สอน วิทยากร ทำเครื่องดื่ม เบเกอร์รี่

เย็นชื่นใจ - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สวนหลวง, กรุงเทพฯ

INSPECTOR

กรุงเทพฯ

Marketing Executive (เจ้าหน้าที่ การตลาด)

คลองเตย, กรุงเทพฯ

พนักงานขายประจำภูมิภาค

ธนบุรี, กรุงเทพฯ - 30,000 บาท/เดือน

Pastry Chef (หัวหน้าครัวเบเกอรี่)

คลองเตย, กรุงเทพฯ

Assistant Marketing Manager (Food and Beverage)

คลองเตย, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

สวนหลวง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ

คลองเตย, กรุงเทพฯ

Administrative Officer (งานเลขานุการ และธุรการฝ่าย)

คลองเตย, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>