2724  

งาน อาจารย์พิเศษ ใน ไทย

  
  

อาจารย์พิเศษสอนภาษาสเปน (ด่วน)

Unlimit Knowledge Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษสอนภาษาญี่ปุ่น

Unlimit Knowledge Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี-ชีววิทยา-ฟิสิกส์)

Unlimit Knowledge Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ EP)

Unlimit Knowledge Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษสอนภาษาจีน (ประจำโรงเรียน)

Unlimit Knowledge Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ

Unlimit Knowledge Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษสอนภาษาไทย - สังคม (ประถม-มัธยม)

Unlimit Knowledge Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษสอนภาษาฝรั่งเศส

Unlimit Knowledge Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม

Unlimit Knowledge Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษสาขาฟิสิกส์

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษสาขาชีววิทยา

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษสาขาเคมี

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษสาขาคณิตศาสตร์

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำกรุงเทพ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

พนักงานการตลาด/สนับสนุนการขาย

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิคเซอร์วิส พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย - ระบบรักษาความปลอดภัย (Marketing and Sales Executive - Security System)

กรุงเทพฯ

เลขานุการ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>