15  

งาน ออกแบบ ใน จังหวัดกาญจนบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) (สาขากาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

จนท.กราฟฟิค

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี - 9,000-10,000 บาท/เดือน

สถาปนิก วิศวกรและช่างเขียนแบบ AutoCad

สุขารมณ์ - จังหวัดกาญจนบุรี

สถาปนิก วิศวกรและช่างเขียนแบบ AutoCad

สุขารมณ์ - จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างเขียนแบบ

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างกลโรงงาน (จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรเครื่องกล (จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการภูมิทัศน์+ไร่

จังหวัดกาญจนบุรี - 25,000-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค (สนญ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

ครูสอนภาษาอังกฤษมัธยม,อาชีวะ (ปฏิบัติงานภาคตะวันตก)

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการสำนักงานขนส่งและซ่อมบำรุง

จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดกาญจนบุรี

Draft man (พนักงานเขียนแบบ)

จังหวัดกาญจนบุรี - 10,000-13,000 บาท/เดือน