11  

งาน ออกแบบ ใน จังหวัดกาญจนบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

จังหวัดกาญจนบุรี

HR Manager

จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกแปลงอ้อยและจักรกลการเกษตร

อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก

อำเภอสังขละบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

สถาปนิก

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

PC Manager

จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้)

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดกาญจนบุรี

ผจก.แผนกภูมิทัศน์/หัวหน้าแผนกภูมิทัศน์

บริษัท ศรีชงโค จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรโยธา

อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอ้อย(ด่วน)

จังหวัดกาญจนบุรี

Therapist

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี