งาน ออกแบบ ใน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (ด่วน)

จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างกลโรงงาน (จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรโยธา

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรโยธา

ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ และฐานข้อมูล CIS

บุญรอดบริวเวอรี่ - ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี

Graphic Designer

ตำบลหวายเหนียว, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการแผนก Programmer

จังหวัดกาญจนบุรี

Inspector (ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี - 15,000-22,000 บาท/เดือน

วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานจัดซื้อประจำ กทม. (เลือกสัมภาษณ์ที่กาญจนบุรีหรือ กทม.ได้)

จังหวัดกาญจนบุรี - กรุงเทพฯ

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

ตำบลท่ามะกา, อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี - 16,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยตรวจเช็คออเดอร์สินค้าผ่านเวปไซต์

ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คออเดอร์สินค้า

จังหวัดเชียงใหม่ - ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการภูมิทัศน์ + ไร่ (ประจำ จ.กาญจนบุรี)

ตำบลท่ากระดาน, อำเภอศรีสวัสดิ์, จังหวัดกาญจนบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานออกแบบในจังหวัดกาญจนบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา