14  

งาน อสังหา ใน อำเภอเมืองสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอเมืองสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกปิดฉลาก

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน(Financial and Accou

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการบุคคล

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานคิวซี

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานจัดซื้อและรับวัตถุดิบ

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (Purchasing officer

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

โฟร์แมน โฟร์เลดี้ คิวซี

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกสายการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์เลี้ยง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา