14  

งาน อสังหา ใน อำเภอเมืองสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอเมืองสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านอสังหาริมทรัพย์

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด)

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกสายการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

Cook (พ่อครัว-แม่ครัว)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

Waiter (พนักงานเสริ์ฟ)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ลูกจ้างโครงการฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลา

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย แซนวิช และนมถุง

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

โฟรแมน

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา - 10,000-20,000 บาท/เดือน