10  

งาน อสังหา ใน อำเภอเมืองสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอเมืองสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Stock & Logist

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน(Financial and Accou

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกปิดฉลาก

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการบุคคล

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด - อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (Purchasing officer

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา

พนักงานคิวซี

อำเภอเมืองสงขลา, จังหวัดสงขลา