42  

งาน อสังหาริมทรัพย์ ใน ทุ่งครุ

  
  

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการขายและการตลาด (Promotion Supervisor)

บริษัท พลังผัก จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

Business Support

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Marketing Communication&Website

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

Accountant (GL) ด่วน

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ช่างประจำอาคาร

บริษัท พงษ์ตระกูล เพอร์เฟ็คแลนด์ จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

หัวหน้าส่วนบัญชีทั่วไป

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

หัวหน้าส่วนคุณภาพและความปลอดภัย

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สโตร์

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายผลิต

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการโรงงาน

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

Product Marketing

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

IT System & Network

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

IT Service ด่วนมาก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการโรงงาน

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายผลิต

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

IT Support

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการอาคาร ประจำหน่วยงาน ประชาอุทิศ 26/7 (ราษฏร์บูรณะ) ด่วนที่สุด

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>