งาน อมตะ ใน จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 283 งาน  

ช่างเทคนิค/พนักงานผลิต ประจำนิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Warehouse Officer) นิคมอมตะซิตี้ ระยอง

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่่ตรวจสภาพรถ (ปฏิบัติงานในนิคมฯอมตะซิตี้ ปลวกแดง)

จังหวัดระยอง

จนท.ประสานงานพื้นที่ (ปฏิบัติงานในนิคมฯ อมตะซิตี้ ปลวกแดง)

จังหวัดระยอง

หัวหน้างานคลังสินค้า Warehouse Supervisor (ประจำอมตะซิตี้)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

ล่ามภาษาเกาหลีทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง - 35,000 บาท/เดือน

ด่วนมากล่ามภาษาเกาหลีทำงานนิคมฯอมตะซิตี้ระยองหากสนใจติดต่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้นที่อโศกกับพรพิมล081

จังหวัดระยอง - 18,000-30,000 บาท/เดือน

IT Support (Service desk - Rayong นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้)

จังหวัดระยอง - 18,000-20,000 บาท/เดือน

วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง(โยธา)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

พนักงานธุรการ (ตำแหน่งคนพิการ)

ตำบลมาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

CMM MEASUREMENT STAFF

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Process Engineer (6 Working days)

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

Purchasing Officer

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

ล่ามภาษาญี่ปุ่น / Japanese Interpreter

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

IT Support/Programmer(่ด่วน)

ตำบลนิคมพัฒนา, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

ช่างเทคนิค

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

QA/QC Supervisor

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานอมตะในจังหวัดระยอง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>