งาน อบต ใน จังหวัดสุโขทัย

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดสุโขทัย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-3 จาก 3 งาน  

ช่างโยธา/ก่อสร้าง

อำเภอทุ่งเสลี่ยม, จังหวัดสุโขทัย

เจ้าหน้าที่TMS (จัด Display) ดูแลเขตพิษณุโลก,สุโขทัย,ตาก,อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ - จังหวัดสุโขทัย

เจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย

อำเภอศรีสัชนาลัย, จังหวัดสุโขทัย