9  

งาน อบต ใน จังหวัดสุโขทัย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดสุโขทัย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เลขานุการ

จังหวัดสุโขทัย

เจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย

อำเภอศรีสัชนาลัย, จังหวัดสุโขทัย

ผู้จัดการแผนกขายปุ๋ย

อำเภอศรีสัชนาลัย, จังหวัดสุโขทัย

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล+แพ็กสินค้า ด่วน (อยู่ใกล่ ม.สุโขทัย)

จังหวัดสุโขทัย - 200 บาท/วัน

พนักงานบัญชี

อำเภอสวรรคโลก, จังหวัดสุโขทัย

ช่างปูน ช่างฉาบ

เสม็ดวิลล่า รีสอร์ท - จังหวัดสุโขทัย

ช่างสี

เสม็ดวิลล่า รีสอร์ท - จังหวัดสุโขทัย

ช่างไม้

เสม็ดวิลล่า รีสอร์ท - จังหวัดสุโขทัย

ช่างทำฝ้า

เสม็ดวิลล่า รีสอร์ท - จังหวัดสุโขทัย