469  

งาน อนุบาล ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  
  

รับโอนย้าน พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 13 ตำแหน่ง

จังหวัดชัยภูมิ

งานเทศบาลนครขอนแก่น รับสมัคร พนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ถึง 24 มิถุนายน 2557

จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าแผนกเคมีวิเคราะห์ / ควบคุมคุณภาพ/ ระบบงานคุณภาพ

จังหวัดนครราชสีมา

Sale Supervisor/หัวหน้าฝ่ายขาย

บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาโคราช

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. - จังหวัดนครราชสีมา - 11,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกกฎหมาย

จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,นักโภชนาการ,แพทย์แผนไทย,พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลอุดรธานี)

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าแผนกกฎหมาย

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานส่งเสริมเกษตร

อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานสินเชื่อ (ช) / การเงิน (ญ) ประจำสาขาสกลนคร

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสกลนคร

เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร

อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานเคมีวิเคราะห์

อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขาย

บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร

จังหวัดนครราชสีมา

ธุรการก่อสร้าง

บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 9,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดนครราชสีมา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>