892  

งาน อนุบาล ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B014

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัตรคุณครูอนุบาลเพิ่ม

จังหวัดขอนแก่น - 11,000-12,000 บาท/เดือน

ด่วน>> พนักงานขายเบเกอรี่ประจำสาขา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น (สาขาเปิดใหม่)

จังหวัดขอนแก่น - 9,500-11,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายอนุบาล

จังหวัดกาฬสินธุ์

ครูอนุบาล ด่วนมาก

จังหวัดอุบลราชธานี - 7,630 บาท/เดือน

ผู้ช่วยครู ( เตรียมอนุบาล - อนุบาล )

จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงาน แคชเชียร์ บาริสต้า ประจำสาขา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น - 9,000-9,500 บาท/เดือน

ครูดนตรี

จังหวัดขอนแก่น

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

คลินิกแนว Anti Aging รับสมัครพยาบาลด่วน(ปากช่อง โคราช)

อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา - 25,000-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลบึงกาฬ)

อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย - 18,000 บาท/เดือน

ช่างประจำอากาศยาน (ประจำ สนามบินโคราช)

จังหวัดนครราชสีมา

QA Superviser

จังหวัดระยอง - จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานขาย/ เซลล์หน่วยรถ

จังหวัดนครราชสีมา - 20,000-27,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำห้องพยาบาล

อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>