งาน ห้าง ใน จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง(ประจำนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดการฝ่ายขาย, สำหรับหน่วยงานราชการและเอกชน

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

พนักงานเชียร์ขายสินค้าต่างจังหวัด-ภาคเหนือ

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ( ประจำสาขานครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า (Section Manager - Non food 1)นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ประจำสาขานครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 9,000-15,000 บาท/เดือน

Branch Accountant (ประจำจังหวัดนครสวรรค์) BO-UYXXS-CHGCJ

จังหวัดนครสวรรค์ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า(Section Manager-Non food1)สาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า (Section Manager - Non food 1)นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา (Universal Utilities)ประจำสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - 10,000-10,500 บาท/เดือน

Chief Account

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์ - 350 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ประจำสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - 9,000-20,000 บาท/เดือน

Front Office Manager

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีนกลาง) นครสวรรค์ ด่วน

จังหวัดนครสวรรค์ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

Assistant Chief Engineer

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์ - 350 บาท/วัน

ธุรการทั่วไป

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา (Universal Utilities)ประจำสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - 10,000-10,500 บาท/เดือน

Cost Controller

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า(Section Manager-Non food1)สาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์