งาน ห้าง บิ๊กซี ใน จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-3 จาก 3 งาน  

หัวหน้าแผนกผลิตเชื้อเพลิงชีวะมวบ WOOD PELLET

บางกุ้ง

จป.วิชาชีพ

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม - 16,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง

แพรกหนามแดง