10  

งาน ห้างเซ็นทรัล ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ประกันภัย ประจำสาขาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขาพิษณุโลก และสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก

FCR ประจำสาขาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย,พนักงานการตลาด,พนักงานทรีทเมนท์,พนักงานดูแลลุกค้า

จังหวัดพิษณุโลก

ธุรการ

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานขาย

จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการฝ่ายขาย,ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า,ผู้ช่วยผุ้จัดการสาขา,ผู้จัดการสาขา

จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการสาขา,ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา,ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า,ผู้จัดการฝ่ายขาย

จังหวัดพิษณุโลก - 15,001-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ ประจำ shop เซ็นทรัล พิษณุโลก ด่วนที่สุด

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานส่งนมเปรี้ยว

จังหวัดพิษณุโลก - 10,000 บาท/เดือน