168  

งาน หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ใน ไทย

  
  

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (ด่วนมาก)

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) *ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) *ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

จังหวัดระยอง

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (Analyst)

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

จังหวัดระยอง

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (สิ่งพิมพ์)

กรุงเทพฯ - 40,000-55,500 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าแผนกผลิต/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (บจก.ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จ.ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (Analyst)

จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ - 23,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าประกันคุณภาพ/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

จังหวัดชลบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>