3  

งาน หยุด เสาร์อาทิตย์ ใน ตลิ่งชัน

  
  

พนักงานธุรการ

บริษัท เพาเวอร์ อะไลน์เม้นท์ จำกัด - ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ - ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี / ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ

วิศวกรฝ่ายขาย

ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ