14  

งาน หจก ใน จังหวัดบุรีรัมย์

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างติดตั้ง-ซ่อม-ขาย(สาขาอ.สตึก)

หจก.ชัยโทรทัศน์ - จังหวัดบุรีรัมย์ - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย ฝ่ายการตลาด

หจก.เจริญยิ่งธุรกิจ - จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดสุรินทร์ - 10,000 บาท/เดือน

ช่างติดตั้ง ซ่อมบำรุง

หจก.เจริญยิ่งธุรกิจ - จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดสุรินทร์ - 10,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน (ด่วน)

บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์ - 30,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์ - 40,000-70,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลและธุรการ ด่วน

บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า

บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์ - 18,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (ด่วน)

บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์ - 18,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าประสานงานขาย(ด่วน)

บริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

ศิริพงษ์แมชีนเนอรี่ - จังหวัดบุรีรัมย์ - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานทั่วไป

ศิริพงษ์แมชีนเนอรี่ - จังหวัดบุรีรัมย์ - 300 บาท/วัน

พนักงานบัญชี

ศิริพงษ์แมชีนเนอรี่ - จังหวัดบุรีรัมย์ - 9,000 บาท/เดือน