10  

งาน ส่งหนังสือพิมพ์ ใน บางเขน

  
  

เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน (นิติบุคคล)

บริษัท พรเพิ่มพูน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูเมด้า จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

แม่บ้าน (ประจำสาขารามอินทรา) ด่วน

บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนต่างประเทศ

บริษัท ยูเมด้า จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

ธุรการแผนกวิจัยและพัฒนา

บริษัท ยูเมด้า จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

โฟร์แมน

บริษัท พรเพิ่มพูน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขายรถยนต์ (ประจำสาขารามอินทรา)

บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

เลขานุการผู้บริหาร (ประจำนิสสัน สาขารามอินทรา)

บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง สาขารามอินทรา

บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เคลียร์ริ่ง ประจำ ธ.อ.ส. สาขาธัญญะ (ศรีนครินทร์) ด่วนมาก

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 9,000-10,000 บาท/เดือน