6231  

งาน สื่อสาร โทรคมนาคม ใน ไทย

  
  

วิศวกรโทรคมนาคม ( 3G Project ) (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด - กรุงเทพฯ

วิศวกรไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และวิทยาการคอม***ด่วน

บริษัท เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

วิศวกรโทรคมนาคม ( 3G Project ) (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

ไทย

วิศวกรโทรคมนาคม ( 3G Project ) (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

กรุงเทพฯ

วิศวกรโทรคมนาคม ดูแลโครงการติดตั้งสถานีฐาน

บริษัท ซีเอ็มซี คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรุงเทพฯ

วิศวกร(โทรคมนาคม),โยธา,อื่นๆ/ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา

บริษัท ซิงกูลลาร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

ช่างติดตั้งระบบโทรคมนาคม (แผนก Engineering)

บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 10,000-13,000 บาท/เดือน

วิศวกรโทรคมนาคม (ประจำศูนย์อมตะนคร)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการ – ระบบโทรคมนาคม

ธนาคารธนชาต - กรุงเทพฯ

วิศวกรโทรคมนาคม

บริษัท อัลติเทค จำกัด - กรุงเทพฯ - 12,000-20,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก *** ตำแหน่ง Engineer (วิศวกรโทรคมนาคม) ปฏิบัติงานย่านถนนพระราม 6

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด - กรุงเทพฯ

AP Accountant ปฏิบัติงานที่ตึกจามจุรี บริษัทโทรคมนาคมชื่อดัง เงินเดือน 16,000-18,000 ด่วน - FB

บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด - กรุงเทพฯ - 16,000-18,000 บาท/เดือน

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสาร

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

วิศวกร โทรคมนาคม

จตุจักร, กรุงเทพฯ

AP Accountant ปฏิบัติงานที่ตึกจามจุรีย์ บริษัทโทรคมนาคมชื่อดัง เงินเดือน 16,000-18,000 ด่วน

Adecco Phaholyothin Recitment Ltd. - กรุงเทพฯ - 16,000-18,000 บาท/เดือน

วิศวกรโทรคมนาคม ( 3G Project ) (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

จตุจักร, กรุงเทพฯ

วิศวกรโทรคมนาคม

บริษัท อัลติเทค จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรคอมพิวเตอร์ ,โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด Digital & Social Media // ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์

บริษัท เอ็มทีเอส แมชีนเนอรี่ จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication Officer)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>