56  

งาน สิ่งแวดล้อม นิคม ใน ภาคเหนือ

  
  

324 IT Officer, WWF Thailand (Thai nation only)

จังหวัดเชียงใหม่

253 Regional Online Acquisition Coordinator

จังหวัดเชียงใหม่

109 Direct Marketing Coordinator

อำเภอแม่ลาว, จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ธุรการนำเข้าและส่งออก (Import & Export Officer)

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการนำเข้าและส่งออก (Import & Export Officer)

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง จป.วิชาชีพ

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่่ธุรการสำนักงาน

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่่ธุรการสำนักงาน

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,500-20,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยวิศวกร

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-13,000 บาท/เดือน

จป. วิชาชีพ

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม(ชาย)

จังหวัดเชียงใหม่

วิศวกรไฟฟ้า (ภาคีวิศวกร) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย

ช่างเทคนิคเครื่องกล/ไฟฟ้า (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 18,000-25,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล (ภาคีวิศวกร) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 25,000-35,000 บาท/เดือน

สถาปนิกโครงการ (ระดับสามัญสถาปนิก) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย

วิศวกรโยธา (สามัญวิศวกร) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย

หน้า:     1 | 2 | 3    >>