17  

งาน สิ่งแวดล้อม นิคม ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครตำแหน่ง นักจิตวิทยา / นักสังคมสงเคราะห์

จังหวัดเชียงราย - 12,001-15,000 บาท/เดือน

วิศวกร

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(เชียงราย)

Innovative Construction Technology Co., Ltd. - จังหวัดเชียงราย

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ BA แบรนด์ The BodyShop สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำภาคเหนือ(เชียงใหม่)

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกผลิตสุกร

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 25,000-40,000 บาท/เดือน

พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคเหนือ (TERRITORY SALES EXECUTIVE - NORTH)

ภาคเหนือ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัตถุดิบ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,500-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,500-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม ประจำเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

วิศวกรโยธาสนาม (รับนักศึกษาจบใหม่)

จังหวัดลำปาง - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรระบบสุขาภิบาล

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรสำนักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ - 18,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธาสนาม

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดเชียงใหม่ - 17,000 บาท/เดือน