45  

งาน สิ่งแวดล้อม นิคม ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครตำแหน่ง นักจิตวิทยา / นักสังคมสงเคราะห์

จังหวัดเชียงราย - 15,001-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,500-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ขายงานรณรงค์ภาคสนามประจำภาคเหนือ

ภาคเหนือ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (อาวุโส)

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 20,000-35,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าหน่วยผลิตผลการเกษตร

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกบัญชี

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกควบคุมคุุณภาพ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกผลิตสุกร

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 25,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 50,000 บาท/เดือน

โปรแกรมเมอร์

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

บริษัท รวมโชค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร (หัวหน้าหน่วย)

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร)

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฟาร์ม(สุกร)

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 40,000-60,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงานอาคารและสถานที่

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเทคนิค

จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>