12  

งาน สิ่งแวดล้อม นิคม ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

จป.เทคนิค,จป.วิชาชีพ

จังหวัดพะเยา

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-35,000 บาท/เดือน

Sale

ภาคเหนือ - ภาคตะวันตก

สมัครด่วน ตำแหน่ง Client Service Officer

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขาฝาง จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

วิศวกร

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-35,000 บาท/เดือน

จป.วิชาชีพ

อำเภอเมืองแพร่, จังหวัดแพร่

รับสมัครตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายเทคนิค

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ กำจัดแมลง

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,001-10,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่