48  

งาน สิ่งแวดล้อม นิคม ใน ภาคเหนือ

  
  

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

จังหวัดลำปาง

โรงเรียนวิศานุสรณ์รับสมัคร ครูยุคใหม่ (Learning Facilitator)

รร. วิศานุสรณ์ - จังหวัดเชียงราย - 12,000-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่

วิศวกรปฐพีกลศาสตร์อาวุโส

บริษัท ปัญญา คอนซัลท์แตนท์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง (ด่วน)

จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด รับสมัครพนักงาน

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด - จังหวัดเชียงราย

โฟร์แมนประจำ Site งาน(ด่วน)

ยูเนี่ยนโฟร์ดิเวลลอปเมนท์ - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานคิดเงิน (cashier)

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา/วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม ประจำเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

วิศวกร

จังหวัดเชียงใหม่

Nature Specialist - ผู้นำทัวร์โหนสลิง เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติ

จังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยวิศวกร

จังหวัดเชียงใหม่

Sales Executive (English Resume Only) (ประจำจังหวัดเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าห้า รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าห้า - จังหวัดเชียงราย - 7,200 บาท/เดือน

โฟร์แมน

บริษ ฮาซันซัพพลาย 1433 จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานสำรวจสนาม (โครงการ 8 เดือน) ฝ่าย GEE

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 350 บาท/วัน

Sale

ภาคเหนือ - ภาคตะวันตก

หน้า:     1 | 2 | 3    >>