1605  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

สำนักพิมพ์นาคร รับผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด-ฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี - 18,000-25,000 บาท/เดือน

สำนักพิมพ์นาคร รับธุรการ 2 ตำแหน่ง

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี - 18,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่รณรงค์ผลิตภัณฑ์การกุศล สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยบรรณาธิการสำนักพิมพ์

บางรัก, กรุงเทพฯ

นักพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต รับธุรการ 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพฯ

พนักงานส่งเอกสาร

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฯ(งานโครงการ)**ด่วนมาก

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดชุมพร-ระนอง)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดกาฬสินธุ์) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดชุมพร)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดระนอง)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดระนอง

นักเขียนหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย (ฟรีแลนซ์)

บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด - กรุงเทพฯ

ครูสอนภาษาอังกฤษ(พาร์ทไทม์)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดหน้าเรียงพิมพ์

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

ครูสอนภาษาอังกฤษ(พาร์ทไทม์)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดหน้า-เรียงพิมพ์

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>