1708  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

รับสมัครพนักงานฝ่ายธุรการสำนักพิมพ์

บางกะปิ, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยบรรณาธิการสำนักพิมพ์

บางรัก, กรุงเทพฯ

นักพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่วนงานพัฒนาสื่อ (Flash Programmer) **(ด่วนมาก)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่วนงานพัฒนาสื่อ (Flash Animator)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่วนงานพัฒนาสื่อ (Flash Programmer)**(ด่วนมาก)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Flash Animator)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

call center

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

พนักงานขาย

บริษัท สำนักพิมพ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานขาย

บริษัท สำนักพิมพ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดปัตตานี)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดยะลา) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดยะลา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดบุรีรัมย์) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดอำนาจเจริญ) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดอำนาจเจริญ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดชัยภูมิ)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดกำเเพงเพชร)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดพังงา)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดยะลา ) 1 อัตรา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดยะลา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดบุรีรัมย์ ) 1 อัตรา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า:     1 | 2 | 3    >>