1350  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

ครีเอทีฟสำนักพิมพ์

บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่รณรงค์ผลิตภัณฑ์การกุศล สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยบรรณาธิการสำนักพิมพ์

บางรัก, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดขอนแก่น ) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดสุโขทัย)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดสุโขทัย

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดอุตรดิตถ์)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดอุตรดิตถ์

เจ้าหน้าที่ Call Center

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถ

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถส่งสินค้า

บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด - กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยสื่อ ( งานด้านบัญชี )รับด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บุคคล(ทำเงินเดือน)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฯ (งานโครงการ) ** ด่วนมาก

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดชุมพร)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่จัดหน้าเรียงพิมพ์

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

ครูสอนภาษาอังกฤษ(พาร์ทไทม์)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (คำนวณราคา)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>