1933  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

สำนักพิมพ์นาคร รับธุรการ 2 ตำแหน่ง

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี - 18,000-25,000 บาท/เดือน

สำนักพิมพ์นาคร รับผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด-ฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี - 18,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่รณรงค์ผลิตภัณฑ์การกุศล สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยบรรณาธิการสำนักพิมพ์

บางรัก, กรุงเทพฯ

นักพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

กรุงเทพฯ

บรรณาธิการหนังสือเล่ม-แพรวสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต รับธุรการ 2 ตำแหน่ง

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่วนสรรหาและฝึกอบรมบุคลากร

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดพัทลุง) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดอุบลราชธานี) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดสตูล) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดสตูล

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดสงขลา) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดสุรินทร์)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดภูเก็ต) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดสุรินทร์)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบฯ)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดสระแก้ว) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดสระแก้ว

หน้า:     1 | 2 | 3    >>