1373  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

สำนักพัฒนานโยบายและแผน รับสมัครเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด และเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ปวท. ไม่ต่ำกว่านี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2557

กรุงเทพฯ - 9,400 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักพิมพ์

มติชน - กรุงเทพฯ

บรรณาธิการหนังสือเล่ม-แพรวสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

พนักงานธุรการสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

ผู้จัดการสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถส่งสินค้า

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขาย(ส่วนภูมิภาค)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( ภาษาไทย )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

Executive Trainee

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดเชียงราย)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดเชียงราย

พนักงานคีย์ข้อมูล( ชั่วคราว )ด่วนมาก

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ - 300 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วนมาก)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เลขานุการ

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและฝึกอบรม

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพละศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

ครูสอนเด็กพิเศษ ( ออทิสติก ) รับสมัครด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ IT Support

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>