1945  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่รณรงค์ผลิตภัณฑ์การกุศล สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยบรรณาธิการสำนักพิมพ์

บางรัก, กรุงเทพฯ

นักพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

กรุงเทพฯ

บรรณาธิการหนังสือเล่ม-แพรวสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์เพลินพารา - จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยสื่อ ( งานด้านบัญชี )รับด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฯ(งานโครงการ)**ด่วนมาก

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฯ (งานโครงการ) ** ด่วนมาก

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

พนักงาน Part-time

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ - 300 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่บุคคล(ทำเงินเดือน)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่วนสรรหาและฝึกอบรมบุคลากร

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดสุรินทร์)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดอุบลราชธานี) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดพัทลุง) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดอุดรธานี) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบฯ)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดปราจีนบุรี) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>