2147  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

แพรวสำนักพิมพ์แปล : บรรณาธิการงานแปล

กรุงเทพฯ

ศิลปกรรมหนังสือ สำนักพิมพ์ พีเพิลมีเดีย พับลิชชิ่ง

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์บ้านและสวน : กองบรณาธิการฝ่ายสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ How to : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ / บรรณาธิการหนังสือเล่ม

กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์สารบ้านและสวน : กองบรรณาธิการฝ่ายภูมิสถาปัตยกรรมหรือจัดสวนจัดสวน

กรุงเทพฯ

ครีเอทีฟสำนักพิมพ์

บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขายธุรกิจสำนักพิมพ์ (ด่วน)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - 16,000-30,000 บาท/เดือน

สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก : บรรณาธิการเล่ม

กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำบูธหนังสือสำนักพิมพ์ stock2morrow

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยสื่อ(งานด้านบัญชี)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการ(ภาษาไทย)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

พนักงานงานขาย

บริษัท สำนักพิมพ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ IT Support

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ IT Support ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ IT Support

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดร้อยเอ็ด) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดร้อยเอ็ด

หน้า:     1 | 2 | 3    >>