1299  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักพิมพ์

มติชน - กรุงเทพฯ

บรรณาธิการหนังสือเล่ม-แพรวสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

ผู้จัดการสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

พนักงานธุรการสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยสื่อ ( รับด่วน )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (งานทรัพยากรมนุษย์) **ด่วนมาก

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ IT Support

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วนมาก)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดเชียงราย)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดเชียงราย

Executive Trainee

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

จป. (ระดับวิชาชีพ)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( ภาษาไทย )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพละศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เลขานุการ

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

ครูสอนเด็กพิเศษ ( ออทิสติก ) รับสมัครด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>