1324  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักพิมพ์

มติชน - กรุงเทพฯ

บรรณาธิการหนังสือเล่ม-แพรวสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

แม่บ้าน(ด่วนมาก)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

แม่บ้าน(ด่วนมาก)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถส่งสินค้า

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขาย(ส่วนภูมิภาค)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

พนักงานคีย์ข้อมูล( ชั่วคราว )ด่วนมาก

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ - 300 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วนมาก)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ IT Support

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

Executive Trainee

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

จป. (ระดับวิชาชีพ)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการ ( ภาษาไทย )

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>