1868  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

ผู้ช่วยบรรณาธิการสำนักพิมพ์

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต 30 - 40K++ ประจำสำนักพิมพิ์ จ.สมุทรสาคร (ด่วนที่สุด) Tel.089-815-7366 คุณเอ

P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd - จังหวัดสมุทรสาคร - 30,000-45,000 บาท/เดือน

คอมพิวเตอร์นิตยสาร : จัดการสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ : บรรณาธิการเล่ม (Part-time)

กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก : บรรณาธิการสำนักพิมพ์ / บรรณาธิการหนังสือเล่ม

กรุงเทพฯ

แพรวสำนักพิมพ์แปล : บรรณาธิการงานแปล

กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยบรรณาธิการสำนักพิมพ์

พีเพิลมีเดีย - กรุงเทพฯ

นักวิชาการวรรณกรรมเด็ก

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

Executive Trainee

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

กองบรรณาธิการ ภาษาต่างประเทศ

บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดปัตตานี)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

นักวิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

สำนักพิมพ์นิยมวิทยา - กรุงเทพฯ

ช่างจัด artwork หนังสือ

สำนักพิมพ์นิยมวิทยา - กรุงเทพฯ

พนักงานขาย

สำนักพิมพ์นิยมวิทยา - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วิชาการ ( วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา )

สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช - พระนคร, กรุงเทพฯ

Executive Trainee

สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>