1704  

งาน สำนักพิมพ์ ใน ไทย

  
  

ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต 30 - 40K++ ประจำสำนักพิมพิ์ จ.สมุทรสาคร (ด่วนที่สุด) Tel.089-815-7366 คุณเอ

P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd - จังหวัดสมุทรสาคร - 30,000-45,000 บาท/เดือน

สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ : บรรณาธิการเล่ม (Part-time)

กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก : บรรณาธิการสำนักพิมพ์ / บรรณาธิการหนังสือเล่ม

กรุงเทพฯ

คอมพิวเตอร์นิตยสาร : จัดการสำนักพิมพ์

กรุงเทพฯ

แพรวสำนักพิมพ์แปล : บรรณาธิการงานแปล

กรุงเทพฯ

ศิลปกรรมหนังสือ สำนักพิมพ์ พีเพิลมีเดีย พับลิชชิ่ง

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ How to : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ / บรรณาธิการหนังสือเล่ม

กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์บ้านและสวน : กองบรณาธิการฝ่ายสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์สารบ้านและสวน : กองบรรณาธิการฝ่ายภูมิสถาปัตยกรรมหรือจัดสวนจัดสวน

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดปัตตานี)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

นักวิชาการกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยสื่อ(งานด้านบัญชี)

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ IT Support

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - พระนคร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ IT Support

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ IT Support ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดร้อยเอ็ด) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยสื่อ(ด้านบัญชี)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>