61  

งาน สำนักงาน ใน จังหวัดลพบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดลพบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

แม่บ้านประจำสำนักงาน ลพบุรี (ด่วน)

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - จังหวัดลพบุรี - 9,000-11,000 บาท/เดือน

พนักงานสำนักงาน

จังหวัดลพบุรี

Web Programmer (สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี

Web Designer ( สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี )

จังหวัดลพบุรี

การตลาดประจำ จังหวัดลพบุรี

บริษัท สำนักงานเพื่อนเรียน จำกัด - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำจังหวัดลพบุรี

บริษัท สำนักงานเพื่อนเรียน จำกัด - จังหวัดลพบุรี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย ประจำร้านขายยา

จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการส่วนไคเซ็น

จังหวัดลพบุรี

พนักงานบันทึกข้อมูลประจำร้านขายยา

จังหวัดลพบุรี - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย/ที่ปรึกษาการขาย (ปฏิบัติงานที่บจก.สยามยนต์แทรกเตอร์ จ.ลพบุรี)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดลพบุรี - 13,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย ประจำร้านยาฟาสซิโน ส่วนกลางภาคกลาง

บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่อาวุโสประสานงานขาย

จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าแผนกขายและการตลาด (ปฏิบัติงานที่บจก.สยามยนต์แทรกเตอร์ จ.ลพบุรี)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดลพบุรี - 22,000 บาท/เดือน

วิศวกรไคเซ็น

จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี

วิศวกรอาวุโสไคเซ็น

จังหวัดลพบุรี

วิศวกรชำนาญการ

จังหวัดลพบุรี

พนักงานธุรการฝ่ายขาย และการตลาด (ปฏิบัติงานที่บจก.สยามยนต์แทรกเตอร์ จ.ลพบุรี)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดลพบุรี - 13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

จังหวัดลพบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>