งาน สำนักงาน ใน จังหวัดพังงา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดพังงา

งานที่ 1-10 จาก 10 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา)

จังหวัดพังงา 15,000-16,500 บาท/เดือน

คนสวน

ตำบลพรุใน, อำเภอเกาะยาว, จังหวัดพังงา

Room Maid

ตำบลพรุใน, อำเภอเกาะยาว, จังหวัดพังงา

Guest Relation Officer (GRO)

จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาพังงา

จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ อ.คุระบุรี (จ.พังงา)

จังหวัดพังงา 11,500-30,000 บาท/เดือน

Restaurant Supervisor (ประจำ Cape Kudu Hotel เกาะยาวน้อย จ.พังงา)

จังหวัดพังงา

พนักงานบัญชี (รายรับ) Income

ตำบลเกาะยาวใหญ่, อำเภอเกาะยาว, จังหวัดพังงา - ตำบลเกาะพะงัน, อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานบัญชี (รายรับ) Income O

ตำบลเกาะยาวใหญ่, อำเภอเกาะยาว, จังหวัดพังงา - ตำบลเกาะพะงัน, อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสำนักงานในจังหวัดพังงา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา