20  

งาน สำนักงาน ใน จังหวัดพังงา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดพังงา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Cashier

จังหวัดพังงา - อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานสินเชื่อ / เพศชาย ประจำสาขาพังงา ด่วน ๆ

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดพังงา

Waiter/Waitress (ด่วน)

จังหวัดพังงา - อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Cashier

จังหวัดพังงา

พนักงานประจำ สนง

จังหวัดพังงา

FB Clerk

จังหวัดพังงา

Personnel Officer

จังหวัดพังงา - อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

FB Clerk

จังหวัดพังงา

ธุรการสนามประจำศูนย์ราชการใหม่ จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา

ผู้ช่วยเลขา

อำเภอตะกั่วป่า, จังหวัดพังงา

พนักงานบริการประจำสาขาโรบินสันมุกดาหาร : รายชั่วโมง/รายเดือน/หัวหน้าแผนก/ธุรการ-การเงิน

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพังงา

พนักงานบริการประจำสาขาพังงา : รายชั่วโมง/รายเดือน/หัวหน้าแผนก/ธุรการ-การเงิน ด่วน

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพังงา

Cost Supervisor

จังหวัดพังงา - อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Graphic designer

จังหวัดพังงา

Housekeeping Coordinator (Urgent)

Santhiya Resort & Spa - จังหวัดพังงา - อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Purchasing Officer(เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ)

อำเภอตะกั่วทุ่ง, จังหวัดพังงา

Admin Engineer (เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายช่าง)

อำเภอตะกั่วทุ่ง, จังหวัดพังงา

Admin Engineer (เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายช่าง)

อำเภอตะกั่วทุ่ง, จังหวัดพังงา

Inventory Control (เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมสต๊อกสินค้า)

อำเภอตะกั่วทุ่ง, จังหวัดพังงา

Waiter/Waitress (ด่วน)

จังหวัดพังงา - อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี