13  

งาน สำนักงาน ใน จังหวัดพังงา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดพังงา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรประจำสำนักงาน จ.พังงา

จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / เพศหญิง ประจำสาขาพังงา ด่วนมาก ๆ

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดพังงา

ครูสอนโยคะ

Santhiya Resort & Spa - จังหวัดพังงา

กรมประมง เปิดสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา)

จังหวัดพังงา - 11,280 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ยึดรถ (ประจำจังหวัดพังงา)

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด - จังหวัดพังงา

Waiter/Waitress

จังหวัดพังงา - อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานขับรถส่งสินค้า แผนก Foods Service ประจำสาขาพังงา

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด - จังหวัดพังงา - 12,000-14,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้าฯ ตำบลโคกกลอย จังหวัดพังงา

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด - จังหวัดพังงา - 18,500-22,500 บาท/เดือน

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอาง Oriental Princess, Cute Press: พังงา

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดพังงา - 8,700 บาท/เดือน

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาด้านความงาม, PC, PR, Sale : พังงา

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดพังงา

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess ประจำจังหวัดพังงา

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดพังงา)ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดพังงา

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าฯ ตำบลโคกกลอย จังหวัดพังงา

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด - จังหวัดพังงา - 14,000-15,500 บาท/เดือน