23  

งาน สำนักงาน ใน จังหวัดพังงา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดพังงา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรประจำสำนักงาน จ.พังงา

อำเภอเมืองพังงา, จังหวัดพังงา - 20,000 บาท/เดือน

พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดพังงา วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดพังงา

Chef de patie (Thai)

จังหวัดพังงา

Gardener Supervisor (โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก จ.พังงา)

จังหวัดพังงา

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก จ.พังงา)

จังหวัดพังงา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ทำความสะอาดส่วนกลาง (โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก จ.พังงา)

จังหวัดพังงา

ธุรการสนามประจำศูนย์ราชการใหม่ จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา

พนักงานขายประจำพื้นที่ พังงา (TERRITORY SALES EXECUTIVE - SOUTH)

จังหวัดพังงา - 25,000 บาท/เดือน

สมัครและสัมภาษณ์ทันที เจ้าหน้าที่ประจำสาขา ประจำพื้นที่ จ.ภูเก็ต,พังงา

จังหวัดพังงา - จังหวัดภูเก็ต

พนักงาน Cashier แผนก Foods Service สาขาภูเก็ต (ตำบลโคกกลอย จังหวัดพังงา)

จังหวัดพังงา - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงาน Cashier แผนก Foods Service สาขาภูเก็ต (ตำบลโคกกลอย จังหวัดพังงา)

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดพังงา - 13,000-15,000 บาท/เดือน

สมัคร และสัมภาษณ์ทันที พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดพังงา

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดพังงา

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา)

จังหวัดพังงา - 13,800 บาท/เดือน

Front Office Manager (ประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก)

จังหวัดพังงา

สมัครและสัมภาษณ์ทันที ธนชาตเปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาเครือข่ายสาขา (สุราษฎร์ธานี) วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 (เวลา 12.00 - 18.00 น.) พบกันที่ธนาคารธนชาต สาขาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดพังงา

สมัครและสัมภาษณ์ทันที ธนชาตเปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาเครือข่ายสาขา (ภูเก็ต) วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 (เวลา 12.00 - 18.00 น.) พบกันที่ธนาคารธนชาต สาขาภูเก็ต (ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9)

จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดพังงา)

จังหวัดพังงา

เลขานุการ (ประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก)

จังหวัดพังงา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก)

จังหวัดพังงา

ช่างทำผมประจำซาลอนของโรงแรม

จังหวัดพังงา

หน้า:     1 | 2    >>