15  

งาน สำนักงานไปรษณีย์ ใน ห้วยขวาง

  
  

เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

วิศวกรฝ่ายขาย Solar roof

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สายงานบริหารงานนิติบุคคล

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Technical Service

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

นิติกร

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แผนงานระดับต้น

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

โฟร์แมนเกษตรด้านภูมิทัศน์

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถโครงการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย ประจำสำนักงานใหญ่

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

วิศวกรหน่วยงาน/วิศวกรโครงสร้าง (Junior Site Engineer )

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าขายและสินเชื่อ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

พนักงานขาย Sales

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ