17  

งาน สำนักงานไปรษณีย์ ใน ห้วยขวาง

  
  

เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Junior Business Development Analyst

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

พนักงานขายประจำต่างจังหวัด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

วิศวกรหน่วยงาน/วิศวกรโครงสร้าง (Junior Site Engineer )

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

พนักงานธุรการวิชาการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Technical Service

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ Online Marketing

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บริหารหนี้) ยินดีรับ น.ศ จบใหม่

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Financial Manager /Assistant Financial Manager

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ธุรการประสานงาน

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ธุรการประสานงาน ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

โอเปอร์เรเตอร์/ประชาสัมพันธ์/ต้อนรับ/ประสานงานในออฟฟิต

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บริหารหนี้) ยินดีรับ น.ศ จบใหม่

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) - ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศตร์สิ่งแวดล้อม

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ