61  

งาน สำนักงานเขต ใน บางแค

  
  

ผู้ช่วยพยาบาล(PN)

โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค - บางแค, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ถอดรหัสโรค ( coder )/นักเวชสถิติ (ด่วน)

โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค - บางแค, กรุงเทพฯ

เภสัชกร ( ประจำ )

โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค - บางแค, กรุงเทพฯ

นักรังสีเทคนิค 4 ปี

โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค - บางแค, กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิคบริการ (ศูนย์บางแค,สุวรรณภูมิ,รังสิต,ศรีนครินทร์,แจ้งวัฒนะ)

บางแค, กรุงเทพฯ

Sales Representative

บางแค, กรุงเทพฯ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บางแค, กรุงเทพฯ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสำนักงานทรัพยากรมนุษย์

บางแค, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน

บางแค, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

บางแค, กรุงเทพฯ

นักรังสีเทคนิค 4 ปี

บางแค, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกบัญชี

บางแค, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง

บางแค, กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

เภสัชกร ( ประจำ )

บางแค, กรุงเทพฯ

วิศวกรไฟฟ้า

บางแค, กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาการ

บางแค, กรุงเทพฯ

ธุรการช่าง

บางแค, กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

บางแค, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ถอดรหัสโรค ( coder )/นักเวชสถิติ (ด่วน)

บางแค, กรุงเทพฯ

พยาบาลวิชาชีพประจำ / นอกเวลา ประจำ ICU ,Ward, OPD ,ER,วิสัญญี (ด่วนมาก)

บางแค, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>