47  

งาน สำนักงานบัญชี ใน หลักสี่

  
  

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ช่างควบคุมเครื่อง Boiler (ด่วน)

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน

หลักสี่, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกสื่อสารประชาสัมพันธ์-ด่วนมาก

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกสื่อสารประชาสัมพันธ์-ด่วนมาก

หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการร้านเลมอนฟาร์ม

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

แม่ครัว / พ่อครัว

หลักสี่, กรุงเทพฯ

พนักงานธุรการ

หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการร้าน

หลักสี่, กรุงเทพฯ

บัญชีเจ้าหนี้

บริษัท เอส เทส ซีวิล แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 13,000 บาท/เดือน

แคชเชียร์ (ประจำลานจอดรถ) ไอทีสแควร์ หลักสี่ ด่วนมาก

บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 9,000-12,000 บาท/เดือน

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ด่วน)

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

พนักงานขายร้าน BaNANA Mobile

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Internal Audit

หลักสี่, กรุงเทพฯ

พนักงานพิมพ์เอกสาร

หลักสี่, กรุงเทพฯ

ธุรการประสานงาน (ด่วน)

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโอนเงิน (ระดับอาวุโส)

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>