งาน สำนักงานบัญชี ใน จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานโครงการ : งานบัญชี)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ตำบลเชียงใหม่, อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้จัดการสาขา/ รองผู้จัดการสาขา (ร้อยเอ็ด)

จังหวัดร้อยเอ็ด - 13,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดภาคอีสาน ศูนย์ขอนแก่น (สินค้าอุปโภค-บริโภค)

ตำบลขอนแก่น, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด - 10,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดภาคอิสาน (ขอนแก่น, อุบลราชธานี)

ตำบลขอนแก่น, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด - จังหวัดอุบลราชธานี - 10,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพนักงานดินเครื่องจักร

จังหวัดร้อยเอ็ด - 10,000-25,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน/พ่อบ้าน

จังหวัดร้อยเอ็ด - 10,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (Education Advisor)

จังหวัดร้อยเอ็ด - ตำบลมุกดาหาร, อำเภอเมืองมุกดาหาร, จังหวัดมุกดาหาร - 9,000-23,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า(สังกัดส่วนโยธา) จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าหน้าที่สนับสนุน ประจำสาขาร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสำนักงานบัญชีในจังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา