งาน สำนักงานจัดหางาน ใน จังหวัดลำปาง

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-4 จาก 4 งาน  

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Head of Department warehouse)

อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง

หัวหน้างานช่างซ่อมเครื่องจักรข้าวโพดหวาน (Mechanical Engineer)

อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานประจำออฟฟิส (ลำปาง)

จังหวัดลำปาง - 15,001-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานสต๊อก (Supervisor of stock packaging)

อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง