2621  

งาน สามัญ เครื่องกล ใน ไทย

  
  

ผู้ควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ (สามัญ กว. เครื่องกล)

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

วิศวกรเครื่องกล (สามัญ)

อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช่างซ่อมบำรุง หัวหน้าแผนกบริการ ระดับผู้จัดการ

จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยแผนกบริการ วิศวกรเครื่องกล-ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดชลบุรี

วิศวกรโครงการ (งานระบบเครื่องกล)

Peoplespace Consulting (Thailand) Co., Ltd - กรุงเทพฯ

Site Engineer วิศวกรไฟฟ้า หรือ เครื่องกล (ด้านระบบโรงงานอุตสาหกรรม)

ภาคตะวันออก

วิศวกรประมาณราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้า หรือเครื่องกล (งานระบบ Factory)

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

Mechanical Engineer (MRT) | วิศวกรโครงการเครื่องกล (รถไฟฟ้าใต้ดิน)

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด - กรุงเทพฯ - 40,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล

บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด - กรุงเทพฯ

วิศวกรเครื่องกล

จังหวัดกระบี่

วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, พนักงานเดินเครื่อง

จังหวัดกาฬสินธุ์

วิศวกรเครื่องกล

จตุจักร, กรุงเทพฯ

วิศวกรเครื่องกลหรือวิศวกรไฟฟ้า

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างเครื่องกล

ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

วิศวกรผลิต,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรประกันคุณภาพ,วิศวกรเครื่องกล(สังกัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

วิศวกรออกแบบ และคิดราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้า-เครื่องกล (งานระบบ)

กรุงเทพฯ

ช่างเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล ในงานก่อสร้างโรงงาน

จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกรเครื่องกล (อ.สมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ)

อำเภอพระสมุทรเจดีย์, จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรเครื่องกล

อำเภอเมืองปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี

วิศวกรเครื่องกล (อนุรักษ์พลังงาน) ประจำโรงงานปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>