งาน สามัญ เครื่องกล ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 3076 งาน  

วิศวกรเครื่องกลตรวจปั้นจั่น (กว.สามัญ)

ตำบลบางคูวัด, อำเภอเมืองปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี

ผู้จัดการโครงการ /วิศวกรเครื่องกล (สามัญ)

ตำบลบางแม่นาง, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี

sale Engineer เครื่องกล

กรุงเทพฯ

วิศวกรเครื่องกล

กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลช่างซ่อมบำรุง หัวหน้าแผนกบริการ ระดับผู้จัดการ

จังหวัดชลบุรี

วิศวกรเครื่องกล (เขียนแบบ/ออกแบบ)

ตำบลแพรกษาใหม่, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างเครื่องกล

ภาษีเจริญ, กรุงเทพฯ

วิศวกรเครื่องกล (อนุรักษ์พลังงาน) ประจำโรงงานปราจีนบุรี

ตำบลบางแตน, อำเภอบ้านสร้าง, จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกรออกแบบ และคิดราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้า-เครื่องกล (งานระบบ)

กรุงเทพฯ

วิศวกรผลิต,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรประกันคุณภาพ,วิศวกรเครื่องกล(สังกัดนครสวรรค์)

ตำบลหนองโพ, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

ช่างเทคนิคเครื่องกล (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

จังหวัดปทุมธานี - จังหวัดชลบุรี

ช่างเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล ในงานก่อสร้างโรงงาน

จังหวัดปราจีนบุรี

ช่างซ่อมบำรุงรักษาฟินเพรส (สาขาเครื่องกล) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรี

จังหวัดปทุมธานี - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรเครื่องกล (อ.สมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ)

อำเภอพระสมุทรเจดีย์, จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรไฟฟ้า หรือ เครื่องกล (ด้านระบบโรงงานอุตสาหกรรม)

จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกรเครื่องกล

จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงเครื่องกล

กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าเทคนิคเครื่องกล

กรุงเทพฯ - 13,000-18,000 บาท/เดือน

ช่างเครื่องกล

กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ออกแบบเครื่องกล Automation

ตำบลบางพลีใหญ่, อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสามัญ เครื่องกลในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>