636  

งาน สัตวบาล ใน ไทย

  
  

สัตวบาลฟาร์ม สุกร

จังหวัดนครนายก

สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานทั่วไป

ฟาร์มสิงหราช - จังหวัดพิจิตร - 9,000-18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฟาร์ม / สัตวบาล ไก่รุ่น ,ไก่ไข่

บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัตวบาลฟาร์ม - ผู้หญิง

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

สัตวบาลชายประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ) ด่วน อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

บริษัท สินพรพงศ์ จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 14,000-17,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ)

จังหวัดสงขลา

สัตวบาลประจำฟาร์ม

จังหวัดขอนแก่น

สัตวบาลฟาร์มสุกร จ.ราชบุรี ที่พัก น้ำ ไฟ wifi ฟรี ด่วน

บริษัท เว็ทโก้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ)

จังหวัดสงขลา

สัตวบาลประจำฟาร์ม

บริษัท สมาร์ทเวท จำกัด - กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์ม เก้าพี่น้อง จ.ราชบุรี ด่วน

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาล (จำนวนมาก) ทั่วประเทศไทย

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - กรุงเทพฯ

สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร หรือ สัตว์ปีก (ในประเทศและต่างประเทศ)

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - กรุงเทพฯ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

สัตวบาล (ประจำฟาร์มสุกร)

จังหวัดนครปฐม - 15,000-20,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์มอารีรัตน์ จ.ราชบุรี ด่วน 3 ตำแหน่ง

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - จังหวัดราชบุรี

นักวิชาการ ด้านสุกร ด้านไก่ไข่(สัตวบาลส่งเสริม) ด่วน

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนม จ.ชัยนาท

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด - จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการ./ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฟาร์มโคไทยบาร์มัน ( สัตวบาล )

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์มอารีรัตน์ จ.ราชบุรี ด่วน

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - จังหวัดราชบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>