2606  

งาน สัตวบาล ใน ไทย

  
  

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่รุ่น ไก่ไข่

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัตวบาลประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ)

จังหวัดสงขลา

สัตวบาลประจำฟาร์ม ชาญชัยฟาร์ม จ.ราชบุรี (ด่วนมากๆๆ)

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลส่งเสริม

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 13,000-15,000 บาท/เดือน

สัตวบาล (ประจำฟาร์มสุกร)

จังหวัดนครปฐม - 15,000-20,000 บาท/เดือน

สัตวบาลส่งเสริม

Saha Farms Co., Ltd. - จังหวัดนครราชสีมา - 16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนม จ.ชัยนาท

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด - จังหวัดชัยนาท

สัตวบาลประจำฟาร์มสัตว์ปีก ประจำประเทศพม่า

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการ./ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฟาร์มโคไทยบาร์มัน ( สัตวบาล )

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์มอารีรัตน์ จ.ราชบุรี ด่วน 3 ตำแหน่ง

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์ม ดิลกรัตน์ฟาร์ม จ.นครปฐม (ด่วนมากๆๆ)

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

สัตวบาลประจำฟาร์ม เก้าพี่น้อง จ.ราชบุรี ด่วน

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลส่งเสริมสุกร - ประจำต่างจังหวัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครราชสีมา - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการ ด้านสุกร ด้านไก่ไข่(สัตวบาลส่งเสริม) ด่วน

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - กรุงเทพฯ

ผจก. ฟาร์มโคไทยบาร์มัน ( สัตวบาล )

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 25,000-30,000 บาท/เดือน

นักวิชาการด้านสัตว์ปีก (สัตวบาลส่งเสริม) ประจำประเทศพม่า

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - กรุงเทพฯ

สัตวบาล (จำนวนมาก) ทั่วประเทศไทย

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - กรุงเทพฯ

สัตวบาลประจำฟาร์มอารีรัตน์ จ.ราชบุรี ด่วน

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>