680  

งาน สัตวบาล ใน ไทย

  
  

สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์

จังหวัดราชบุรี

สัตวแพทย์หรือสัตวบาล

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัตวบาล

จังหวัดราชบุรี - 12,000 บาท/เดือน

สัตวบาล (สายภูมิภาค-กลาง,ฟาร์มสุกร ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)

อำเภอชัยบาดาล, จังหวัดลพบุรี

สัตวบาล ( ฟาร์มไก่พันธุ์ จ.ลพบุรี )

เบทาโกร - จังหวัดลพบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่

จอมทอง, กรุงเทพฯ

สัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัตวบาลสุกรขุน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัตวบาลหญิง 2 ตำแหน่ง

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

สัตวบาล (ฟาร์มสุกรพันธุ์เขาน้ำสุด)

เบทาโกร - กรุงเทพฯ

สัตวบาล (ฟาร์มสุกรพันธุ์เขาน้ำสุด)

จังหวัดพิษณุโลก

สัตวบาล (Team Leader)

จังหวัดชลบุรี

สัตวบาลไก่เล็ก

บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่สัตวบาลหญิง 2 ตำแหน่ง

จังหวัดราชบุรี - 12,000 บาท/เดือน

สัตวบาล

บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัตวบาล

บริษัท ฟาร์มาเทค เอฟ.ซี. จำกัด - จังหวัดนครปฐม

สัตวบาลประจำฟาร์ม

Bangkok Ranch Public Co.,LTD. - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำฝนฟาร์ม - จังหวัดสระบุรี

สัตวบาล/ผู้ช่วยสัตวบาล

ฟาร์มรพีพัฒน์ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 10,000-18,000 บาท/เดือน

สัตวบาล (ประจำที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>