341  

งาน สัตวบาล ใน ไทย

  
  

สัตวบาล

จังหวัดชลบุรี

สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร

จังหวัดนครนายก - 9,000-12,000 บาท/เดือน

สัตวบาลส่งเสริม ไก่พันธุ์ไข่

จังหวัดนครนายก - 12,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์ม

จังหวัดชลบุรี

สัตวบาล

ไทย - 12,001-15,000 บาท/เดือน

สัตวบาล

บริษัท โกลเดนท์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสระบุรี - 15,000 บาท/เดือน

สัตวบาลสุกรขุน

จังหวัดราชบุรี - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ไก่ไข่)

ไทย

เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ไก่ไข่)

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด - กรุงเทพฯ

สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์

จังหวัดราชบุรี

สัตวบาล (Team Leader)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 15,000-18,000 บาท/เดือน

สัตวบาล

บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 12,000 บาท/เดือน

สัตวบาล (ฟาร์มสุกรนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

สัตวบาลฟาร์ม

จังหวัดลพบุรี - 13,500-15,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์มนกกระจอกเทศ

จังหวัดกาญจนบุรี

สัตวบาล (ฟาร์มสุกรนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

สัตวบาลชายประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ) ด่วน อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

บริษัท สินพรพงศ์ จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 14,000-17,000 บาท/เดือน

สัตวบาล

กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ)

จังหวัดสงขลา - 15,000-28,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>