403  

งาน สัตวบาล ใน ไทย

  
  

ผู้จัดการฟาร์ม/ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม/สัตวบาลประจำฟาร์ม

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 12,000-30,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ไข่

บริษัท อาร์.พี.เอ็ม.ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

สัตวบาล (ประจำโรงฟักปากช่อง)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครราชสีมา

สัตวบาล (ประจำโรงฟักปากช่อง)

อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

สัตวบาลฟาร์มสุกร

เครือไทยพัฒน์ - กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สัตวบาล(สำนักงานปากช่อง)

อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

จังหวัดชลบุรี

สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล ธุรการฟาร์ม และ บัญชี

ภาคตะวันออก

สัตวบาล และ ผู้ช่วยสัตวบาล

ภาคตะวันออก

สัตวบาลประจำฟาร์ม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัตวบาล

ภาคกลาง

สัตวบาลประจำฟาร์ม

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

สัตวบาลผู้ดูแลไก่

อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก

สัตวบาล

จังหวัดชลบุรี

รับสมัครผู้ช่วยสัตวบาลและ สัตวบาลประจำฟาร์มสุกรครบวงจร ในจังหวัดราชบุรี หลายตำแหน่ง

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่เนื้อ

จังหวัดสระบุรี

สัตวบาล

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่บ้าน

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลไก่เนื้อ-สุกร, พนักงานฝ่ายผลิตสุกร

วัฒนา, กรุงเทพฯ

สัตวบาลฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (จังหวัดกาญจนบุรี /จังหวัดสระแก้ว)

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จตุจักร, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>