364  

งาน สัตวบาล ใน ไทย

  
  

สัตวบาลประจำฟาร์ม

จังหวัดขอนแก่น

สัตวบาล (ประจำฟาร์มสุกร)

จังหวัดราชบุรี - จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่ง สัตวบาลประจำฟาร์มไก่

กรุงเทพฯ

รับสมัครตำแหน่ง สัตวบาล

จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง สัตวบาล (ไก่ /สุกร)

กรุงเทพฯ

Sale&Marketing (สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ,Food Science,สัตวบาล) กิิจกรรม BETAGRO

กรุงเทพฯ

สัตวบาลประจำฟาร์ม

จังหวัดสมุทรปราการ

สัตวบาลชายประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ) ด่วน อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

บริษัท สินพรพงศ์ จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 14,000-17,000 บาท/เดือน

สัตวบาล/ผู้ช่วยสัตวบาล/ธุรการฟาร์ม

ฟาร์มรพีพัฒน์ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 9,000-18,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงานจัดการสุกร (สัตวบาล)

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงานจัดการสุกร (สัตวบาล)

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ไข่

บริษัท อาร์.พี.เอ็ม.ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

สัตวบาล (ประจำโรงฟักปากช่อง)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สัตวบาล(สำนักงานปากช่อง)

อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

สัตวบาลฟาร์มสุกร

เครือไทยพัฒน์ - กรุงเทพฯ

สัตวบาล

ภาคกลาง

สัตวบาล และ ผู้ช่วยสัตวบาล

ภาคตะวันออก

สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล ธุรการฟาร์ม และ บัญชี

ภาคตะวันออก

สัตวบาลประจำฟาร์ม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัตวบาลประจำฟาร์ม

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>