720  

งาน สัตวบาล ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำฝนฟาร์ม - จังหวัดสระบุรี

สัตวบาลฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (กาญจนบุรี /สระแก้ว/ชลบุรี)

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดชลบุรี - จังหวัดสระแก้ว

สัตวบาลฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (กาญจนบุรี /สระแก้ว/ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่สัตวบาล,เจ้าหน้าที่ ไอที,ธุรการ,บุคคล

จังหวัดชลบุรี

สัตวบาล

จังหวัดชลบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ไข่

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ไก่ไข่)

ไทย

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

สัตวบาล (ฟาร์มสุกร ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)

อำเภอชัยบาดาล, จังหวัดลพบุรี

สัตวแพทย์หรือสัตวบาล

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์

จังหวัดราชบุรี

สัตวบาล

จังหวัดราชบุรี - 12,000 บาท/เดือน

สัตวบาล ( ฟาร์มไก่พันธุ์ จ.ลพบุรี )

เบทาโกร - จังหวัดลพบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์มไก่

จอมทอง, กรุงเทพฯ

สัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัตวบาลหญิง 2 ตำแหน่ง

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

สัตวบาล (Team Leader)

จังหวัดชลบุรี

สัตวบาล (ฟาร์มสุกรพันธุ์เขาน้ำสุด)

เบทาโกร - กรุงเทพฯ

สัตวบาล

บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัตวบาลไก่เล็ก

บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>