275  

งาน สัตวบาล ใน ไทย

  
  

สัตวบาล- ไก่เนื้อ (ประจำฟาร์มลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี

สัตวบาล (ประจำที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้า สัตวบาล สุกร ( สระบุรี )

จังหวัดสระบุรี

สัตวบาล

บริษัท สุรวิชญ์ฟาร์ม จำกัด - จังหวัดบุรีรัมย์ - 12,000 บาท/เดือน

สัตวบาลส่งเสริมสุกร

กรุงเทพฯ

สัตวบาลส่งเสริมสุกร

ไทย - 15,000 บาท/เดือน

สัตวบาลส่งเสริมสุกร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

สัตวบาลสุกรขุน

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลฟาร์มแม่พันธุ์

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลชายประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ) ด่วน อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

บริษัท สินพรพงศ์ จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 14,000-17,000 บาท/เดือน

สัตวบาล (ฟาร์มสุกรนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร (หัวหน้าหน่วย)

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

สัตวบาล - งานฟาร์ม

CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สัตวบาล ประจำฟาร์มโคนม จ.ชัยนาท

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ - จังหวัดชัยนาท

สัตวบาล

The Scenery Vintage Farm - จังหวัดราชบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ไก่ไข่)

ไทย

เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ไก่ไข่)

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด - กรุงเทพฯ

สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์

จังหวัดราชบุรี

สัตวบาล

บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด - จังหวัดนครปฐม

สัตวบาล (ฟาร์มสุกรนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

หน้า:     1 | 2 | 3    >>