5  

งาน สอบ เทศบาล ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ติดตั้งแก้ไขโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ(ประจำเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดระนอง (ด่วน)

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระนอง ด่วน

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ - จังหวัดระนอง

พนักงานหาดใหญ่ไอซ์โดม ปีที่ 6

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เบตง

จังหวัดยะลา - 14,000 บาท/เดือน