12  

งาน สอบ เทศบาล ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

จังหวัดสงขลา - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระนอง

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ - จังหวัดระนอง

เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดระนอง

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดชุมพร

วิศวกรโยธา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานบัญชี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด

จังหวัดภูเก็ต - 25,000 บาท/เดือน

นักบัญชีต้นทุน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา เบตง

จังหวัดยะลา - 14,000 บาท/เดือน

วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

จังหวัดสงขลา

วิศวกรควบคุมเครื่องจักร (ไฟฟ้ากำลัง)

จังหวัดสงขลา - 20,000 บาท/เดือน

พนักงานหาดใหญ่ไอซ์โดม ปีที่ 6

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา