6  

งาน สอบ เทศบาล ใน ภาคใต้

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรควบคุมเครื่องจักร (ไฟฟ้ากำลัง)

จังหวัดสงขลา - 20,000 บาท/เดือน

วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

จังหวัดสงขลา

## Site Engineer ##

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระนอง ด่วน

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ - จังหวัดระนอง

พนักงานหาดใหญ่ไอซ์โดม ปีที่ 6

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา