29  

งาน สอบ อปท ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Leader QA

จังหวัดนครราชสีมา

ธุรการ ไซน์ (ภาคอีสาน) ด่วนมากกก

บริษัท ไตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด - อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย - 10,000-15,000 บาท/เดือน

นักกายภาพบำบัด (ประจำแพนคลินิก ภาคอีสาน)

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดอุดรธานี

วิศวกรอาวุโส ( ประจำฟาร์มปากช่อง )

อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานขาย ประจำเคาท์เตอร์สนามบินสกลนคร

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดสกลนคร - 13,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงาน ร้อยเอ็ด

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดร้อยเอ็ด - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการขาย สนามบินนครพนม

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดนครพนม - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงาน สกลนคร

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดสกลนคร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงาน นครราชสีมา

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดนครราชสีมา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงาน เลย

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดเลย - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงาน อุบลราชธานี

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดอุบลราชธานี - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายประจำสนามบินนครราชสีมา

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดนครราชสีมา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงาน นครพนม

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดนครพนม - 10,000-15,000 บาท/เดือน

Sales Officer (พนักงานขายคอนโดประจำโครงการ Aspire จ. อุดรธานี)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดอุดรธานี

พนักงานส่งเสริมการขาย สนามบินอุดรธานี

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดอุดรธานี - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการขาย สนามบินอุบลราชธานี

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดอุบลราชธานี - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการขาย สนามบินร้อยเอ็ด

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดร้อยเอ็ด - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงาน บุรีรัมย์

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดบุรีรัมย์ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงาน อุดรธานี

Avis Rent A Car: Thailand - จังหวัดอุดรธานี - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโครงการ

Bangkok Planner and Consultants Co.,Ltd. - จังหวัดสุรินทร์

หน้า:     1 | 2    >>