งาน สอบ อปท ใน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (สาขาปทุมธานี,แคราย,พาราไดซ์ พาร์ค)

ตำบลแคราย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดปทุมธานี

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ดูแลงานยานพาหนะ

ตำบลนาดี, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรควบคุมต้นทุน ( Cost Engineer )

ตำบลนาดี, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต / Planning Officer

ตำบลมหาชัย, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - บางบอน, บางบอน, กรุงเทพฯ

ครูภาษาไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ - จังหวัดสมุทรสาคร - 35,000 บาท/เดือน

ครูสังคมศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ - จังหวัดสมุทรสาคร - 35,000 บาท/เดือน

ครูแนะแนว

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ - จังหวัดสมุทรสาคร - 25,000-35,000 บาท/เดือน

Supervisor QC

จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

วิศวกร (ประจำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/sale marketing

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานคลังสินค้า ประจำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงาน QC ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บ้านแพ้ว,ดำเนินสะดวก,บางแพ)

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-12,500 บาท/เดือน

วิศวกรไคเซ็น ( ประจำลพบุรี / อ้อมน้อย)

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสอบ อปทในจังหวัดสมุทรสาคร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา