10  

งาน สอบ อปท ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ประจำสมุทรสาคร

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ประจำสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดสมุทรสาคร

รับด่วนมาก พนักงานขายผลิตภัณฑ์ Apple ร้าน Banana IT สาขาบิ๊กซี มหาชัย (หลายอัตรา)

จังหวัดสมุทรสาคร

Purchasing Officer (โรงงานสมุทรสาคร)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรโยธา / วิศวกรไฟฟ้า / วิศกรเครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ขายเทรดดิ้ง

อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยบริหารหนี้/หน่วยเร่งรัดหนี้สิน

วัฒนาธนสินทรัพย์ - จังหวัดสมุทรสาคร