งาน สอบ อปท ใน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพภายใน

จังหวัดสมุทรสาคร

International Merchandiser (ต่างประเทศ) / Japanese Merchandiser

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ประจำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกร (ประจำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/sale marketing

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานคลังสินค้า ประจำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

นักเคมี (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วนวางแผน

ตำบลคอกกระบือ, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Marketing Online & Event

ตำบลแคราย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้างานขนส่ง

จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลบางกุ้ง, อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงาน QC ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บ้านแพ้ว,ดำเนินสะดวก,บางแพ)

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-12,500 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรไคเซ็น ( ประจำลพบุรี / อ้อมน้อย)

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสอบ อปทในจังหวัดสมุทรสาคร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา