6  

งาน สอบ อปท ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บัญชี

Green Harvest (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานส่งเสริมการขาย (PC) Lotus+BigC มหาชัย

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์/เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง CNC

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ แพค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยบริหารหนี้/หน่วยเร่งรัดหนี้สิน

จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานธุรการคลังสินค้า

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

QA Supervisor(Finished Product) / QA Lab(ประจำโรงงานมหาชัย)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร