15  

งาน สอบ อปท ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ประจำสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ประจำสมุทรสาคร

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย,เจ้าหน้าที่การเงิน

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

รับด่วนมาก พนักงานขายผลิตภัณฑ์ Apple ร้าน Banana IT สาขาบิ๊กซี มหาชัย (หลายอัตรา)

จังหวัดสมุทรสาคร

Job Opportunity: Category Analysis Specialist 1 Position

Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket) - จังหวัดสมุทรสาคร

Job Opportunity: QA Farm & Region Specialist ประจำสี่ภาค 4 อัตรา

Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket) - จังหวัดสมุทรสาคร

Job Opportunity: QA Farm & Region Specialist ประจำสี่ภาค 4 อัตรา

Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket) - จังหวัดสมุทรสาคร

รับด่วน พนักงานขาย ประจำร้าน Banana IT สาขาเทสโก้โลตัส สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

Job Offer: Category Analysis Specialist 1 Position

Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket) - จังหวัดสมุทรสาคร

Offer: QA Farm & Region Specialist 4 อัตรา

Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket) - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

Purchasing Officer (โรงงานสมุทรสาคร)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรโยธา / วิศวกรไฟฟ้า / วิศกรเครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยบริหารหนี้/หน่วยเร่งรัดหนี้สิน

วัฒนาธนสินทรัพย์ - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ขายเทรดดิ้ง

อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง - จังหวัดสมุทรสาคร