งาน สอบ อปท ใน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดสมุทรสาคร

จัดซื้อ-คลังสินค้า

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

นักเคมี

ตำบลบางโทรัด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)

ตำบลมหาชัย, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วนวางแผน

ตำบลคอกกระบือ, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไลน์ปลากระป๋อง

ตำบลท่าฉลอม, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรไคเซ็น ( ประจำลพบุรี / อ้อมน้อย)

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต / Planning Supervisor

ตำบลมหาชัย, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - บางบอน, บางบอน, กรุงเทพฯ

Export Sales

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

ตำบลดอนไก่ดี, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรฝ่ายขาย ( Sales Engineer)

ตำบลสวนหลวง, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร