13  

งาน สอบ อบต ใน จังหวัดอุบลราชธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ

DO HOME (UBONWATSADU CO.,LTD.) - จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานขาย(PC) ประจำ Power Buy อุบลราชธานี

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-30,000 บาท/เดือน

Programmer

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัคร ผู้จัดการแผนกโปรแกรมเมอร์

DO HOME (UBONWATSADU CO.,LTD.) - จังหวัดอุบลราชธานี

ครูเคมี

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 - จังหวัดอุบลราชธานี - 7,960 บาท/เดือน

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการทั่วไป สาขาเดชอุดม (หจก.ศรีเมืองยนต์1991)

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 8,000-12,000 บาท/เดือน

ธุรการออฟฟิส

บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

วิศวกรระบบ

กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group - จังหวัดอุบลราชธานี - 13,000-25,000 บาท/เดือน

รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน

กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group - จังหวัดอุบลราชธานี - 21,000 บาท/เดือน

นักบัญชี , ธุรการ

กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group - จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานทั่วไป

กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group - จังหวัดอุบลราชธานี

ครูเคมี

จังหวัดอุบลราชธานี