28  

งาน สอบ อบต ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Management Secretary/Co-ordinator

Rachakram Golf Club & Resort - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) (ด่วน)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แม่บ้านทำความสะอาด(ทำในนิคมโรจนะ)

ISS Support Services Co.,Ltd. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรสนาม ประจำ จ.อยุธยา

บริษัท สเต็ม จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center (ปฏิบัติงานที่บางไทร อยุธยา)

อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center (ปฏิบัติงานที่บางไทร อยุธยา)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) - อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานทั่วไป

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครูภาษาอังกฤษ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานขายผลิตภัณฑ์ Apple ร้าน BaNANA TI สาขา อยุธยาปาร์ค

Comseven International Co., Ltd. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานขาย (PC พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,อ่างทอง,สิงห์บุรี,สระบุรี)

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด Instrument Technician (Ichitan Green Factory)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ควบคุมและซ่อมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ (Operator)

บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ควบคุมและซ่อมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ (Operator)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด Instrument Technician (Ichitan Green Factory)

บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา )

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า:     1 | 2    >>